/ Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса

Принтирай

Нова магистърската програма на Стопански факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Агробизнесът днес е изправен пред сериозни предизвикателства, но наред с това има шанса да се възползва от невероятни възможности в резултат от развитието технологиите, новите европейски и национални приоритети, и преструктурирането на агро-хранителните вериги на глобално и регионално равнище.

В този контекст Магистърската програма „Иновации и дигитална трансформация на агробизнеса“ към Стопански факултет на Софийски университет има амбицията да обедини знание, експертиза и ноу-хау в подготовката на висококвалифицирани специалисти.

За да стане това възможно, представители на науката, бизнеса и неправителствения сектор обединяват усилията си в дисциплини като европейски и национални политики, предприемачество и иновации, дигитална трансформация, стандарти и регулации, закрила на интелектуална собственост, инвестиции и финансиране – пречупени през призмата на агробизнеса, както и агро-хранителни системи и вериги, биологично земеделие, селски и аграрен туризъм и други.

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа е основен партньор на Магистърската програма.

Обучението включва два семестъра, в рамките на които учебните занятия в зала се комбинират с изнесени посещения в реална бизнес среда.

Допълнителна информация

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Брошура МП СФ