• ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

ПРОЕКТИ НА ЦНСССКЦИЕ

Младите хора и студентите в България са подготвени и мотивирани да изведат страната на международната търговска арена в областта на земеделието. ЦНСССКЦИЕ, чийто екип също е от специалисти в младежка възраст, поставя акцент върху обучителните семинари и курсовете за млади предприемачи, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай. Прочети повече
„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ е нов развоен начин в китайското селско стопанство и играе много важна роля за насърчаване на развитието на селското стопанство. Демонстрационната зона е проект за сътрудничество в областта на технологиите в селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Прочети повече
Инициативата за изграждането на “16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България, подкрепена от правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ, е на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), под егидата на Министерство на земеделието, храните и горите на Република България, в сътрудничество с Тракия икономическа зона (ТИЗ). Прочети повече
„16plus1Cloud“ (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за консолидиране на продукти, която допълва „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България. Прочети повече
Това е първият подобен „Демонстрационния център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти “ за подпомагане на млади предприемачи, чиято програма има за цел да включи студенти от Китай и страните от Централна и Източна Европа, за да си сътрудничат в сключението на реални бизнес сделки помежду си. Прочети повече
Центърът спомага за откриването на Национални павилиони на страните от Централна и Източна Европа в Зоните за свободна търговия на Китай като постоянна платформа за търговия. Със съдействието на Центъра, България, Македония, Унгария и Чешката република откриха свои национални павилиони в Китайската /Шанхайската/ пилотна зона за свободна търговия и България откри свой национален павилион във Всеобхватната трансгранична пилотна зона в Ханджоу. Прочети повече
Офисът за връзка към ЦНСССКЦИЕ се намира в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР и служи като постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ. Прочети повече