Устройствен правилник

Принтирай

С Mеморандум за разбирателство между Министерство на земеделието и храните на Република България и Министерство на земеделието и развитието на селските райони на Китайската народна република, подписан в Букурещ на 29.10.2014 г., е създаден Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ (ЦНСССКЦИЕ).

 

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Постановление № 158 на МС от 26.06.2015
Изтегли / Правилник за организацията на работата и дейността на ЦНСССКЦИЕ
Изтегли / Основни принципи за създаването и дейността на ЦНСССКЦИЕ