Годишни отчети

Принтирай

Дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ, систематизирана в годишни доклади

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Годишен отчет 2023 и План за дейността 2024 ЦНСССКЦИЕ

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2023 г. и План за дейността за 2024 г.

Изтегли / Годишен отчет за 2022 и План за дейността 2023

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2022 г.

Изтегли / Годишен отчет за 2021 г. и план за дейността 2022 г.

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2021 г.

Изтегли / Годишен отчет 2020

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2020 г.

Изтегли / Годишен отчет 2019

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2019 г.

Изтегли / Годишен отчет 2018

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2018 г.

Изтегли / Годишен отчет 2017

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2017 г.

Изтегли / Годишен отчет 2016

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2016 г.

Изтегли / Годишен отчет 2015

Годишен отчет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и държавите от Централна и Източна Европа за 2015 г.