/ Бъдещето на храните

BioeconomyVentures търси базирани на биотехнологии МСП/стартъпи в ЕС, които искат да имат достъп до услугите на BioeconomyVentures, чрез прилагане на авангардни решения в рамките на домейните на био-икономиката, насочени към специфични предизвикателства, поставени от корпорации в рамките на следните сектори;

  1. Бъдещето на храните
  2. Бъдещето на химикалите (ноември до декември 2022 г.)
  3. Бъдещето на индустриалният кръговрат(февруари до март 2023 г.)

Проектът има за цел да развие взаимосвързаната мрежа на ЕС в био-базирана индустрия, чрез започване на стратегическо сътрудничество между иноватори и корпорации, за да се улесни достъпът до инвеститори и финансиране в полза на устойчивото развитие.

Ще бъдат пуснати общо три отворени покани за иноватори с цел насърчаване на услугите на BioeconomyVentures и поетапно навлизане на иноватори в процес на подготовка, за да могат да им предложат персонализирано внимание, да анализират нуждите им и да им предложат най-подходящите услуги във всеки отделен случай .

BioeconomyVentures внимателно ще подбере над 65 обещаващи иноватори от ЕС, за да ускори тяхното развитие и да преодолее препятствията, пред които са изправени по отношение на достъпа до финансиране, бизнес умения и работа в мрежа.

Избраните иноватори ще се присъединят към 6-месечна динамична програма, фокусирана върху предоставянето на персонализирани и уникални пътища за обучение и развитие въз основа на оценката на нуждите. Програмата приема новатори от лабораторни, пилотни, демонстрационни и търговски етапи.

Повече информация