Харта на клиента

Принтирай

Дейността на ЦНСССКЦИЕ се осъществява на основата на принципите:

  • законност
  • откритост и достъпност
  • отговорност и отчетност
  • ефективност
  • субординация и координация
  • предвидимост
  • обективност и безпристрастност

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Харта на клиента