Наръчници

Принтирай

ЦНСССКЦИЕ разработи, подготви за печат и реализира наръчници под общото заглавие „Млади предприемачи“, които се разпространяват безплатно. Екипът на Центъра акцентира в работата си върху обучителните семинари и курсове за млади предприемачи, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай. Точно такова – полезно по същество, актуално и подробно е изданието „Млади предприемачи“.

Всички сборници от поредицата се базират на проучване и на опита на Центъра, и целят да мотивират и подготвят младите хора и студентите за международната търговска дейност в областта на земеделието.

Отпечатаните вече наръчници от поредицата могат да се намерят в БТПП, ТПП – Стара Загора, в Аграрния университет в Пловдив, в УНСС, в депозитарните библиотеки в страната, в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, Столичната библиотека, в Центъра „Конфуций“ на ВТУ „Свети Кирил и Методий“,  Регионален клъстер „Североизток“ Варна, и разбира се в офиса на ЦНСССКЦИЕ на бул. „Васил Левски“ 106 в столицата.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Наръчник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай, Млади предприемачи №1

Наръчникът (№1 – 40 стр.) е подробен справочник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай. Книжката е своеобразно помагало как да се регистрира търговска марка в Китай, кои са необходимите документи, как протича процесът, сроковете на валидност на издадените от КНР разрешителни, дължимите такси. Съдържа подробни приложения с адресите на офисите за регистрация в Китай. Публикуван е и списък с агенциите, които извършват услугата в КНР.

Изтегли / Наръчник за внос на селскостопански и други продукти (мостри) в Китай, Млади предприемачи №2

Наръчник №2 (120 стр.) е полезно помагало за внос на селскостопански и други стоки (мостри) в Китай. От него младите предприемачи ще разберат, че освен преработените продукти от хранително-вкусовата промишленост за Китай могат да се изнасят само продукти, за които има разписани двустранни протоколи и чиито процедури са приключени. В момента са открити 31 процедури за изпълнение изискванията за внос в Китай на български селскостопански продукти ...

Изтегли / Наръчник за електронна търговия между Китай и страните от ЦИЕ, Млади предприемачи №3

Наръчник №3 (96 стр.) е помагало за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа, в която прецизно са обяснени процесите на управление на трансграничната електронна търговия на дребно: освобождаване от митница, данъци, данни, кредитен рейтинг, платформи, митническа проверка и логистика, закупуването на продукти от Китай. Указани са начините за заскладяване на стоката. Безценни справочници са списъците ...

Изтегли / Наръчник за УиЧат електронен магазин, Млади предприемачи №4

Наръчник №4 (68 стр.) за УиЧат електронен магазин е безценно ръководство за активиране на бизнес услуги – акаунти, начини за регистрация, разплащане, отваряне на банкова сметка в Китай. Съдържа допълнителна информация за регистрация на фирма в КНР, доставка до Китай с пощенска пратка, износ от България, начините за деклариране на внос на пратка от пощата в Китай.
Мобилното приложение УиЧат (微信) позволява създаване на електронни магазини и изпращане на пари на други регистрирани в УиЧат акаунти.

Изтегли / Наръчник за платформи за електронна търговия в Китай, Млади предприемачи №5

Наръчник №5 (80 стр.) за платформи за електронна търговия в Китай е сборник, представящ в детайли информация за изискванията и процесите за регистрация, видовете магазини и таксите в платформите за електронна търговия T-MAII, 1688, KAOLA, YIHAODIAN, RED BOOK, JD и TAOBAO.

Изтегли / Наръчник за сертифициране на вносни биопродукти в Китай, Млади предприемачи №6

Наръчник №6 (80 стр.) за сертифициране на вносни биопродукти в Китай – условия, дефиниции, заявления за валидиране, фирмите, издаващи разрешителните документи (сертифицирането) и полезни приложения, подредени в таблици; подробно е представен процесът за сертифициране на биорастителни продукти, диворастящи растения, биоядливи гъби, биоакватични продукти, биодобитък и птици.

Изтегли / 中国与中东欧国家农业合作促进联合会的项目

Проекти на ЦНСССКЦИЕ (на китайски)