Антикорупция

Принтирай
Механизъм за подаване на сигнали за корупция

Сигнали за корупция и за конфликт на интереси могат да се подават по следния начин:

  • На адреса на ЦНСССКЦИЕ ( гр. София 1527, бул. „Васил Левски“ № 106 ) до директора на ЦНСССКЦИЕ
Необходима информация при подаване на сигнал

Сигналите, които се подават в ЦНСССКЦИЕ следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служителите на ЦНСССКЦИЕ.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Изискванията относно съдържанието на сигналите са разписани в Глава шеста, чл. 48. от ЗПКОНПИ.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция
Изтегли / Вътрешни правила за защита лицата, подаващи сигнали за корупция
Изтегли / КПКОНПИ Декларация Х. Теодосиева т. 2
Изтегли / КПКОНПИ Декларация E. Мирчев т. 2
Изтегли / КПКОНПИ Венислав
Изтегли / КПКОНПИ Декларация К. Ненчев т. 2
Изтегли / КПКОНПИ Декларация К. Коева
Изтегли / КПКОНПИ Декларация за имущество и интереси - Захари Захариев
Изтегли / Декларация И. Венкова