Анализи

Принтирай

Тази нова дейност на ЦНСССКЦИЕ ще Ви информира за актуални аналитични данни, материали и доклади за състоянието на селскостопанския сектор и съпътстващите го подсектори в страните от Централна и Източна Европа и Китай.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Aналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Албания

Аналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Албания.

Изтегли / Aналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Румъния

Аналитичен доклад с най-важната информация за състоянието на селскостопанския сектор в Румъния.