Анализи

Принтирай

Тази нова дейност на ЦНСССКЦИЕ ще Ви информира за актуални аналитични данни, материали и доклади за състоянието на селскостопанския сектор и съпътстващите го подсектори в страните от Централна и Източна Европа и Китай.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Aналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Хърватия

Аналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Хърватия.

Изтегли / Aналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Албания

Аналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Албания.

Изтегли / Aналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Румъния

Аналитичен доклад с най-важната информация за състоянието на селскостопанския сектор в Румъния.

Изтегли / Aналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Република Северна Македония

Аналитичен доклад с най-важната информация за състоянието на земеделския сектор в Северна Македония

Изтегли / Аналитичен доклад за състоянието на земеделския сектор в Полша

Аналитичен доклад с най-важната информация за състоянието на земеделския сектор в Полша