Структура

Принтирай

Числеността на персонала на Центърa за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) е 3 щатни бройки, в т. ч. директор, който се назначава по трудово правоотношение от министъра на земеделието и храните на Република България.

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Органиграма - ЦНСССКЦИЕ