Достъп до обществена информация

Принтирай
Искания за достъп до обществена информация

Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в ЦНСССКЦИЕ се осъществяват чрез:

  • Писмени заявления в офиса на ЦНСССКЦИЕ  (гр. София 1527, бул. „Васил Левски“ № 106 )
  • Заявления, получени на факс на телефон – 00359 2 843 1234
  • Заявления, получени по електронен път на адрес: contact@china2ceec.org

Телефон за контакти: 00359 2 843 1040

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Изтегли / Приложение 1
Изтегли / Приложение 2
Изтегли / Приложение 5