/ ЦНСССКЦИЕ и Стопански факултет на Софийски университет сключиха Споразумение за сътрудничество

Принтирай

На 29.06 Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Стопански факултет на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ сключиха Споразумение за сътрудничество в областта на икономиката, управлението, бизнеса и селското стопанство.

По време на официалната церемония по подписване на Споразумението, доц. д-р Атанас Георгиев, Декан на Стопански факултет, и д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, обсъдиха бъдещите съвместни инициативи, като договориха сътрудничество по провеждане на специализирани обучения, конференции, семинари за студенти на Университета, организиране на учебни практики, стажове и др.

Стопански факултет на СУ е сред партньорите на ЦНСССКЦИЕ при организирането на Международната научно-практическа конференция „10 години Инициатива 16+1. Сътрудничество, обмен и свързаност между страните“.

Двете страни реализират съвместни действия по изготвянето и представянето на кръг от теми, които са предмет на изследване от учени и изследователи от страните-членки на Инициативата 16+1, обвързани с икономическото развитие, инвестиционните планове, добрите практики в земеделието и академичния обмен. Споразумението за сътрудничество ще бъде основа и за популяризиране на младежкото предприемачество в областта на селското стопанство в България и региона.