/ Посещение на екип на ЦНСССКЦИЕ във Варна

Принтирай

На 6 и 7 юни 2024 г. д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ и г-н Захари Захариев, експерт, посетиха град Варна с цел промотиране на предстоящото първо издание на Академията по предприемачество в земеделието, което ще се проведе в морската столица от 25 до 28 юни 2024 г.

В рамките на посещението д-р Станишев проведе среща с академичния състав на катедра „Аграрна икономика“ в Икономически университет – Варна. На срещата присъстваха преподавателите от катедрата, които ще вземат участие като лектори и ментори на Академията по предприемачество в земеделието – проф. д-р Теодорина Турлакова,  ръководител на катедрата и преподавател по икономика на предприятието, притежаващ 32-годишен опит в ИУ-Варна,  участвала активно в изпълнението на редица европейски проекти във висшето учебно заведение по програми като Хоризонт Европа и PHARE; гл.ас. д-р Радмил Николов – заместник-ръководител катедра „Аграрна икономика“, специализирал в основи на земеделието и механизацията и теория на управлението на земеделските процеси; доц. д-р Мария Станимирова, която има задълбочен интерес в сферата на бизнес консултирането и управлението на качеството в агробизнеса; доц. д-р Гергана Славова, преподавател по макро- и микроикономика, предприемачество, мениджмънт, световно селско стопанство и нетрадиционни дейности в земеделието; гл.ас. д-р Дамян Киречев, притежаващ богат опит и познания във финансирането и инвестициите на аграрния бизнес, както и в спецификите на съвременното земеделие; доц. Таня Георгиева, преподавател по управление на иновациите в аграрния бизнес и патентни въпроси; гл. ас. д-р Павлина Иванова, специалист по управление на човешките ресурси и по иновационен мениджмънт.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ представи на преподавателите от катедрата успешния проект на Центъра от 2023 г. –  Акселераторска програма за стартъпи в земеделието и обясни, че целта на Академията е да надгради международния характер на Акселератора с прояви на национално ниво. Д-р Станишев подчерта значението на подобни инициативи за развитието на предприемаческия климат извън столицата, в други големи български градове като Пловдив, Варна, Бургас. Преподавателите отбелязаха важността на Академията, акцентирайки върху тясната връзка между нейните цели и дейностите на катедра „Аграрна икономика“. Бяха обсъдени организационните детайли по провеждането на Академията по предприемачество в земеделието. Академичният състав отново потвърди ангажимента си за активно участие в организирането и осъществяването на проекта в морската столица.

На 6 юни екипът на ЦНСССКЦИЕ посети и Варненската-търговско индустриална камара, където се срещна с председателя на ВТИК г-н Иван Табаков и изпълнителния директор  г-н Неделчо Неделчев. Бяха дискутирани възможности за участие на партньорската мрежа на ВТИК в панела за дискусия с успешни предприемачи на Академията по предприемачество в земеделието, както и бъдещо сътрудничество между двете организация. Д-р Станишев представи актуалните инициативи на ЦНСССКЦИЕ, които биха представлявали интерес за мрежата от контакти на ВТИК, включително текущата Промоционална кампания за изпращане на мостри за Постоянния павилион на страните от ЦИЕ в китайския град Нинбо, както и предстоящият Българо-китайски бизнес форум на 17 юни в гр. София.

Същият ден се проведе още една конструктивна среща в сградата на Икономически университет – Варна. Д-р Станишев се срещна с гл. ас. д-р Петър Петров, координатор на Акселератора при ИУ-Варна и преподавател във факултет „Управление и администрация“. Акселераторът има за цел да насърчава предприемаческия дух сред студентите на университета и да подпомага развитието на техните предприемачески идеи чрез провеждането на различни образователни програми (като изпълненото наскоро шесто издание на Start for Future LEARN за иновативна предприемаческа идея). Гл.ас. д-р Петров с интерес научи за Академията по предприемачество в земеделието и намери много сходства между целите и мисията на инициативите на ЦНСССКЦИЕ, което е предпоставка за съдействие и обмяна на опит и идеи. В срещата се включи и доц. д-р Валентина Макни, заместник – декан на факултет „Управление и администрация“. Тя ще води семинара по „Риск мениджмънт“ на Академията по предприемачество в земеделието.

На 7 юни д-р Станишев и г-н Захариев посетиха офиса на Регионалната агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), където проведоха дискусия с доц. д-р Ралица Жекова, изпълнителен директор и специалист по европейски проекти. Д-р Жекова разказа подробно за актуалните инициативи на РАПИВ – сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, което има за цел да стимулира регионалната икономика чрез развитие на предприемачеството и иновациите. Членовете му включват представители на четирите типа организации – централна и местна администрация, академични и научни институции, неправителствени организации, фирми, както и физически лица.

РАПИВ участва в активно в съвместни проекти и дейности със страните от Централна и Източна Европа и д-р Жекова прояви интерес към проектите на ЦНСССКЦИЕ Постоянен павилион в Нинбо, както и Академията по предприемачество в земеделието. Д-р Станишев уточни особеностите при износ на стока за Китай и кои са най-търсените български продукти на китайския пазар. В рамките на срещата бяха обсъдени основните предизвикателства пред селскостопанския сектор в България, начините за преодоляването им и значението на въвеждането на кръговата икономика за бизнеса. РАПИВ притежава дългогодишен опит в управлението и изпълнението на проекти и програми по европейско финансиране, сред които Interreg, EIT Food, RE-FEM, INNO-MOB.

Припомняме, че формулярите за кандидатстване за Академия по предприемачество в земеделие в гр. Варна са отворени на следните линкове:

За физически лица:  https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual   

За юридически лица: https://show.forms.app/apaccceec/academy-bg-individual-1