/ Среща на д-р Станишев с Н.Пр. Дай Цинли, посланик на Китай в България

Принтирай

На 12 юни 2024 г. д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ, проведе среща с Нейно Превъзходителство г-жа Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България.

Срещата се проведе в сградата на китайското посолство, като в нея участваха и г-н Хъ Дзие, първи секретар и земеделско аташе в Посолството на КНР, както и г-н Захари Захариев, експерт в ЦНСССКЦИЕ.

Д-р Станишев и посланик Дай Цинли се обединиха около тезата, че сътрудничеството в областта на земеделието трябва да бъде основен приоритет в отношенията между двете страни.

Посланикът подчерта интереса на Китай към някои традиционни български стоки и насърчи ЦНСССКЦИЕ да задълбочи комуникацията си с производители на продукти от българска роза. Нейно превъзходителство отбеляза, че България трябва да използва пълноценно плодородната си земя за отглеждане на повече зеленчукови култури.

Посланик Дай Цинли представи различни китайски инициативи, в които ЦНСССКЦИЕ може да се включи със своите партньори. Пример за такива инициативи са двустранни и многостранни семинари и обучения на земеделска тематика, както и съвместни българо-китайски проекти за сътрудничество с трети страни. Чрез такива проекти Центърът може да окаже съдействие на развиващи се държави.  

В рамките на срещата г-н Станишев обърна внимание и на значението на електронната търговия за съвременния бизнес, като в тази връзка ЦНСССКЦИЕ може да организира съвместни обучения с китайски партньори, идеен проект, който беше приет от посланик Дай Цинли с огромен интерес.

Също така бяха дискутирани предизвикателствата пред износа на стоки от България и Централна и Източна Европа за Китайската народна република и начините за преодоляването им с цел стимулиране на търговския обмен и популяризиране на продукцията от ЦИЕ на китайския пазар.

Нейно превъзходителство г-жа Дай Цинли приветства актуалните инициативи на ЦНСССКЦИЕ, сред които предстоящият българо-китайски бизнес форум на 17 юни, Академията по предприемачество в земеделието, както и откриването на новия Постоянен Павилион на страните от ЦИЕ в гр. Нинбо.