/ ЦНСССКЦИЕ и ЦИХ Тракия сключиха Споразумение за сътрудничество

Принтирай

На 16 февруари Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Цифров иновационен хъб Тракия (ЦИХ Тракия) сключиха Споразумение за сътрудничество в подпомагането на МСП и публични организации в процесите на техния преход към дигитализация.

По време на официалното подписване на Меморандума, д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, и д-р Христиан Даскалов, Председател на Управителния съвет на ЦИХ Тракия, обсъдиха бъдещото си съвместно партньорство, като изразиха надежда за ползотворно сътрудничество между двете страни. В срещата участва и г-н Ясен Танев, експерт и лектор по киберсигурност.

ЦИХ Тракия се състои от екип от специалисти по киберсигурност, изкуствен интелект, както и експерти от ИТ сектора. Основните дейности на ЦИХ Тракия включват подпомагането на МСП и публични администрации за постигането на целите им по отношение на дигиталната трансформация, посредством споделяне на знания и опит в иновациите, в т.ч. предоставяне на обучения, консултации и семинари за киберзрялост, киберувереност, както и риск мениджмънт.

Обхватът на Споразумението се състои в изграждането на партньорска екосистема, като следва насоките, заложени в проекта „CYBERsecurity 4 All STAKeholdeRs“, който е част от Европейската мрежа на цифрови иновационни хъбове, финансирани чрез програма “Цифрова Европа” и имащи за мисия подпомагане на МСП и публични организации в техния цифров преход. Общата цел на двете страни ще бъде да се предоставят и ползват услуги за киберсигурност в полза на техните партньори, по-конкретно: публични и бизнес организации, иновативни стартиращи малки и средни предприятия, които предлагат революционни решения за цифрова трансформация, а също така и в областта на киберсигурността и електронното управление.

ЦНСССКЦИЕ съвместно с ЦИХ Тракия ще осъществят сътрудничеството си чрез обмен на информация, промотиране на услуги, взаимно провеждане на събития, както и съдействие за участие на експерти и други представители в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания.

В рамките на срещата, представителите на ЦНСССКЦИЕ и ЦИХ Тракия обсъдиха допирните точки помежду си, в т.ч. в областта на киберсигурността и изкуствения интелект и приложенията им в сектор земеделие. ЦИХ Тракия е партньор на ЦНСССКЦИЕ в реализацията на Академия по предприемачество в земеделието, както и в бъдещото издание на Акселераторска програма за стартъпи в земеделието.