/ Новоназначен СТИВ-Шанхай посети ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

На 20-ти юли се проведе среща между представители от Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) с новоназначения Ръководител на Служба по търговско-икономическите въпроси (СТИВ) на Република България в гр. Шанхай, КНР, г-жа Ивет Николова.

В отворена дискусия, Д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, запозна г-жа Николова с дейността на Центъра и предстоящите инициативи, като акцентира, че за успешното промотиране и позициониране на Центъра, съдействието на СТИВ-Шанхай е от ключово значение, както и обмена на информация и публикуването й на страницата на Центъра. Той подчерта и важността на развитието на винения и културен туризъм, които биха спомогнали на българските и регионални винопроизводители за популяризиране на продукцията им в Китай. Обсъдени бяха и търсенията на китайския пазар към момента, като в т.ч. влизат стоки, като беления слънчоглед, царевицата, свинското месо и много други.

Г-жа Николова засегна някои от важните приоритетни области върху които ще съсредоточи работата си в Китай, сред които:

•    Развиване на електронната търговия между България и Китай;

•    Промотиране на платформите за търговия в реално време;

•    Популяризиране дейността на българските търговци на китайска територия.

Двете страни изразиха желанието си за съвместна работа по отношение на разрастването на онлайн търговията, промотиране на продуктите на селскостопанските производители и популяризирането на цялостната дейност на ЦНСССКЦИЕ.