/ Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Принтирай

 

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ е нов развоен начин в китайското селско стопанство и играе много важна роля за насърчаване на развитието на селското стопанство. Демонстрационната зона е проект за сътрудничество в областта на технологиите в селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

По време на 7-ата Среща на върха на ръководителите на правителствата на Китай и страните от ЦИЕ през юли 2018 г. в София, България „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ беше официално открита от китайския премиер Ли Къцян и българския премиер Бойко Борисов.

В момента в област Пловдив, България се създават две „16 + 1 Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство“:
1) в гр. Първомай, управляван от китайската компания „Тиендзин Фарм Култивейшън Груп България” ЕООД (Tianjin Farm Cultivation Group Company Bulgaria EOOD);
2) в Аграрен университет – Пловдив, управляван от Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Съвременната високоефективна демонстрационна зона за селско стопанство има шест аспекта, а именно, ориентация за развитие, функционален състав цялостно планиране, интелигентно строителство, стандартизирано строителство и иновации в строителството. Резултатите показват, че тези аспекти са повлияни от няколко фактора или са изградени от няколко модула и формират симбиозна мрежа на парка.

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ се развива много успешно, като през 2019 г. са включени нови 200 декара на Аграрния университет в Пловдив, а освен това има други 17 000 декара в района на Първомай, като част от тях биха могли да бъдат използвани от китайски компании при необходимост.

През март 2019 г. бе подписано тристранно споразумение между ЦНСССКЦИЕ, Българската национална асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови продукти и „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко.“ ООД относно 3-годишен (2019 – 2021 г.) план за развитие на шафран в България.