/ Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Принтирай

 

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ е нов развоен начин в китайското селско стопанство и играе много важна роля за насърчаване на развитието на селското стопанство. Демонстрационната зона е проект за сътрудничество в областта на технологиите в селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

По време на 7-та Среща на върха на ръководителите на правителствата на Китай и страните от ЦИЕ през юли 2018 г. в София, България „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ беше официално открита от китайския премиер Ли Къцян и българския премиер Бойко Борисов.

В момента в област Пловдив, България са създадени две Демонстрационни зони на сътрудничеството в областта на селското стопанство:
1) в гр. Първомай, управляван от китайската компания „Тиендзин Фарм Култивейшън Груп България” ЕООД (Tianjin Farm Cultivation Group Company Bulgaria EOOD);
2) в Аграрен университет – Пловдив, управляван от Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

Съвременната високоефективна демонстрационна зона за селско стопанство има шест аспекта, а именно, ориентация за развитие, функционален състав цялостно планиране, интелигентно строителство, стандартизирано строителство и иновации в строителството. Резултатите показват, че тези аспекти са повлияни от няколко фактора или са изградени от няколко модула и формират симбиозна мрежа на парка.

„Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ се развива много успешно, като през 2019 г. са включени нови 200 декара на Аграрния университет в Пловдив, а освен това има други 17 000 декара в района на Първомай, като част от тях биха могли да бъдат използвани от китайски компании при необходимост.

На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив беше открит Демонстрационен център за електронна търговия със селскостопански и други продукти. Проектът създава условия млади хора от Китай и страните от ЦИЕ да развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от Центъра електронна платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и страните от ЦИЕ, която ще се използва като дигитален склад на продукти.

Това е първият подобен „Демонстрационния център за електронна търговия със селскостопански и други продукти “ за подпомагане на млади предприемачи, чиято програма има за цел да включи студенти от Китай и страните от Централна и Източна Европа, за да си сътрудничат в сключението на реални бизнес сделки помежду си. Целта е да се увеличат възможностите за насърчаване на двустранното – между Китай и Централна и Източна Европа от една страна, и многостранното сътрудничество – между самите страни от Централна и Източна Европа.

През март 2019 г. бе подписано тристранно споразумение между ЦНСССКЦИЕ, Българската национална асоциация на производителите на шафран и биологични шафранови продукти и „Джъдзян Янтйен за земеделие, наука и технологии Ко.“ ООД относно 3-годишен (2019 – 2021 г.) план за развитие на шафран в България.

Към момента Демонстрационната зона се използва за провеждане на различни форми на събития, семинари и обучения в областта на земеделието, стартиращите предприятия, дигитализация в сектора и др. релевантни.

Отделно ЦНСССКЦИЕ стартира и филмови прожекции с цел запознаване на широката аудитория, студенти и преподаватели на Аграрен университет, други университети и училища в града с филми на земеделска тематика, вино производство, кулинария, в т.ч. филми от България, Китай и държавите от ЦИЕ, които представят на публиката културата и традициите на всяка държава от Инициативата за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, както и от други страни.

Адрес на Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа на ЦНСССКЦИЕ:

Аграрен университет – Пловдив, бул. „Менделеев“ № 12, 4 000 гр. Пловдив, България