/ ЦНСССКЦИЕ и партньори организираха форум „Дигитализация и предприемачество в земеделието“ в Пловдив на 25 април

Принтирай

На 25 април 2024 г. в Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа към ЦНСССКЦИЕ в Аграрен университет-Пловдив се проведе форум „Дигитализация и предприемачество в земеделието“.

Събитието се организира в партньорство с Аграрен университет-Пловдив, АгроХъб.БГ и Цифров иновационен хъб Тракия. В събитието взеха участие студенти, преподаватели, журналисти и представители на академичната общност, обединени от интереса към предприемачеството и най-новите тенденции в земеделието.

По време на откриването на форума приветствия към аудиторията отправиха д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ, и ректорът на Аграрен университет Пловдив, доц. д-р Боряна Иванова, която изрази благодарност на ЦНСССКЦИЕ за ползотворното сътрудничество и подчерта значението на понятията „дигитализация“ и „предприемачество“ за кариерното развитие на студентите.

В рамките на форума д-р Момчил Станишев обобщи резултатите от първия по рода си Акселератор за стартъпи в земеделието, организиран от ЦНСССКЦИЕ през 2023 г., в който участваха над 50 кандидата от 12 държави. Пред студентите и гостите на форума беше представен и видео материал от инициативата. Директорът на ЦНСССКЦИЕ покани присъстващите да се включат в предстоящите издания на Академия по предприемачество в земеделието, нова инициатива в продължение на Акселератора, които ще се проведат в градовете Пловдив, Варна и Бургас. Подробно бяха разяснени целите и съдържанието на Академията, както и условията за кандидатстване и участие.

Г-жа Яна Георгиева и г-н Иван Драганов от ЕЦИХ АгроХъб.БГ представиха проекта АгроХъб.БГ на консорциум, съставен от 14 организации, услугите, предоставяни в рамките на проекта, както и изграждането на демо точки. Проектът е фокусиран върху прецизното земеделие. Открити са Национален демо център и Демо точки „Наука“ в базата на Аграрен университет-Пловдив в с. Брестник.

В допълнение, доц. д-р Иванка Тринговска, зам.-директор в Институт по зеленчукови култури „Марица“, представи в детайл Националния демонстрационен център на проект „AgroDigiRise“, който позволява да бъдат намалени разходите и да бъде подобрена оптимизацията. Тя посочи, че целта на центъра е да бъде в помощ на зеленчукопроизводителите и технологията му е приложима включително в по-стари съоръжения. Беше акцентирано и върху резултатите от първата година от Националния демонстрационен център (15% увеличение на добива, 7% увеличение на средното тегло на плода и 9% увеличение на броя на плодовете на растение за три различни сорта домати).

Г-н Петър Кънчев, ръководител „Обучителни програми“ в ЕЦИХ Тракия, се фокусира върху проблема за информационната сигурност и специфичните заплахи в тази сфера. Той разказа подробно за услугите, предоставяни от ЕЦИХ Тракия, включително цифрово консултиране, обучения, тестване и други.

Доц. д-р Петко Русков, технически директор и съосновател на The Edge: R&BD, представи на аудиторията един модерен аспект на дигитализацията – технологията блокчейн. Технологията позволява да бъде изградена система за правене на бизнес с партньори, които не познаваме, но които са сертифицирани от институции, на които имаме доверие. Това създава възможности за проследяемост на продукцията в земеделието.

В рамките на панел „Дълбоките технологии в земеделието – възможности, рискове, силни и слаби страни“, участие във формат свободна дискусия взеха д-р Христиан Даскалов, председател на УС на ЦИХ Тракия, доц. Божин Божинов от Аграрен университет – Пловдив, както и доц. Самир Наимов от катедра „Молекулярна биология“ – ПУ „П. Хилендарски“. Те обсъдиха актуални техники за редактиране на гени, включително метода CRISPR, отличен с Нобелова награда за химия, и начина, по който тези нововъведения в науката се отразяват на земеделските производители и на потребителя.

В същия панел проф. д-р Станимир Стоянов, ПУ „П. Хилендарски“/ИИКТ – БАН, представи проект за банка за генетични ресурси в Садово, както и платформата „Земела“. „Земела“ е регионален тип платформа, насочена към малки и средни стопани, чието ядро са персоналните асистенти. Проф. Стоянов също така се спря върху проведени експерименти в реални условия в рамките на платформата и предизвикателства, свързани с deep-learning технологиите.

Последният панелист беше г-н Кирил Георгиев, заместник-председател на Българската асоциация по киберсигурност. Според него, за да бъдат избегнати рисковете за сигурността, технологиите трябва първо да бъдат внимателно изпробвани, преди да бъдат използвани на практика.

По време на заключителната част на събитието, доц. д-р Боряна Иванова, ректор на Аграрен университет – Пловдив, отбеляза, че инициативи като Акселераторската програма и Академията за предприемачество в земеделието са начин да подкрепим младите хора и Аграрният университет ще насърчава студентите си по-широко да се включват в такива програми.

В края на събитието д-р Станишев благодари за добрата съвместна работа и сътрудничество с Аграрен университет-Пловдив, като изрази надежда, подобен род събития да се случват по-често в Пловдив, защото те имат добавена стойност за всички заинтересовани страни – реален сектор, академична общност, местна и централна администрации.