/ Офис за връзка и Павилион 17+1 към ЦНСССКЦИЕ

Офисът за връзка към ЦНСССКЦИЕ се намира в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР и служи като постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ. Неговата функция е да предоставя информация и да указва съдействие на производители от Централна и Източна Европа, които искат да навлязат на китайския пазар. Офисът е открит […]

Read More…

/ Национални павилиони

Центърът спомага за откриването на Национални павилиони на страните от Централна и Източна Европа в Зоните за свободна търговия на Китай като постоянна платформа за търговия. Със съдействието на Центъра, България, Македония, Унгария и Чешката република откриха свои национални павилиони в Китайската /Шанхайската/ пилотна зона за свободна търговия и България откри свой национален павилион във […]

Read More…

/ Млади предприемачи

Младите хора и студентите в България са подготвени и мотивирани да изведат страната на международната търговска арена в областта на земеделието. ЦНСССКЦИЕ поставя акцент върху обучителните семинари и курсовете за млади предприемачи, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай. Павилионите и логистичните бази, които Центърът създаде  се стремят да представят и популяризират продукцията на […]

Read More…

/ Платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на производители от Китай и страните от ЦИЕ

„16plus1Cloud“ (www.16plus1cloud.org) е дигитална онлайн платформа за консолидиране на продукти, която допълва „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България и „17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – Пристанище Йентиен, гр. Шънджън, КНР. Сама по себе си платформата не „търгува“ електронно, […]

Read More…

/ Демонстрационен център 17+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти

На 21 февруари 2019 г. в Аграрния университет в Пловдив беше открит Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия със селскостопански и други продукти. Проектът създава условия млади хора от Китай и страните от ЦИЕ да развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от Центъра електронна платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители […]

Read More…

/ Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

  „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ е нов развоен начин в китайското селско стопанство и играе много важна роля за насърчаване на развитието на селското стопанство. Демонстрационната зона е проект за сътрудничество в областта на технологиите в селското стопанство между Китай и […]

Read More…

/ 17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти

На 24 ноември 2017 г. беше открит първият „17 + 1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ в Тракия икономическа зона, град Пловдив, България. Инициативата за изграждането на “17+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти„ – България, подкрепена от правителствените ръководители на Китай […]

Read More…