/ Китайска делегация посети Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Принтирай

Китайска делегация водена от Нейно Превъзходителство госпожа Хуо Юджън, специален координатор в МВнР на Китай за Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, посети ЦНСССКЦИЕ на 6-ти декември. Китайските дипломати са на визита в България, Полша, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония и Румъния.

В началото на срещата беше подчертан успехът на досегашните инициативи и проекти в областта на земеделието, осъществявани в рамките на сътрудничеството 16+1. Представителите на Китай и ЦНСССКЦИЕ изтъкнаха взаимното желание за допълнително укрепване на връзките между държавите и надграждане на сътрудничеството в областта на селското стопанство с проекти, които биха имали положителен ефект за реалния сектор.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ, д-р Момчил Станишев, представи пред китайските представители дейността на Центъра, както и част от планираните инициативи за следващата година. Сред тях са участие в 5-ата Среща на министрите на земеделието по Инициативата „16+1“ и провеждането на 11-та Среща на Консултативния съвет към ЦНСССКЦИЕ.

Гостите бяха запознати и с нов проект, който ще даде възможност на страните от Инициативата да представят хранителни продукти и националната си кухня, като ЦНСССКЦИЕ ще съдейства с подготовката и организирането на кулинарен фестивал в тази насока.

Акцент в срещата беше поставен и върху предприемачеството в селскостопанския сектор сред  младите хора от страните в Централна и Източна Европа. В тази връзка обученията и семинарите за развитие на мениджърски умения сред младите и предприемчиви хора, ще даде възможност и за растеж на интереса и предприемачеството в земеделието, което предлага алтернативен път за кариерно развитие.

Друга тема, която беше повдигната по време на срещата е възможността за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и Китай в областта на търговията и износа на вина. В тази връзка бяха обсъдени и предстоящи международни винарски изложения, в които партньорите биха имали интерес и възможност да участват. В допълнение, бяха обсъдени и перспективите за сътрудничество в областта на пчеларството и използването на технологии в този сектор.

Делегацията изрази интерес и подчерта, че Китай е готов да подкрепи проекти, които са насочени към засилването на международното сътрудничество, чрез инициативи, които биха били полезни за всички страни в рамките на Инициативата 16+1.

В края на срещата беше изтъкнат напредъкът на търговско-икономическите отношения въпреки последиците от Ковид-19 пандемията. Подчерта се значението за земеделското сътрудничество между страните и важността на България като пример за добри практики.