/ На 17 октомври в Бургас се проведе среща с делегация от Съчуан

Принтирай

Директорът на ЦНСССКЦИЕ се срещна с делегация от представители на търговския отдел на провинция Съчуан и на Международното железопътно логистично пристанище в гр. Дъян. Срещата се проведе на 17 октомври в сградата на Бургаската търговско-промишлена палата.

Делегацията от Съчуан е в състав: г-н У Гъ – член на партийната лидерска група и заместник-директор на Службата за свободна търговия в Съчуан, г-жа Ляо Сийен – директор на отдел “Координация”, г-н Лиу Уънуей – заместник-директор на отдел „Иновации“, и г-н Уан Сяоу – директор на Комитета за управление на Дъянското Международно железопътно логистично пристанище.

На срещата бяха обсъдени възможностите за двустранно инвестиране посредством създаване на мрежа от контакти и регулярни срещи на китайски, български и европейски компании.

В рамките на дискусията, д-р Момчил Станишев представи обзорна картина със статистика за двустранната търговия между Китай и България, като акцентира върху факта, че през периода януари-май 2023 г. стойността на изнесените за Китай български селскостопански стоки нараства повече от три пъти на годишна база. При аграрния импорт от Китай също е налице сериозно увеличение с над два пъти. Той също отбеляза, че търговското салдо за България в рамките на първите месеци на 2023 г. достига 191.6 мин. щ.д. при 42.2 млн. щ.д. година по-рано.  

Д-р Станишев представи основните дейности на Центъра, като координатор в сферата на земеделието между Китай и страните от ЦИЕ и допълни, че посредством изложения, семинари и двустранни и многостранни срещи се подобрява комуникацията и свързаността между институциите и бизнеса. Той посочи, че по-рано тази година ЦНСССКЦИЕ участва в голямото изложение в град Нинбо със собствен Павилион на който изложители са били компании от ЦИЕ.

Г-н Тодор Демирков, Председател на УС на Бургаската търговско-промишлена палата отбеляза, че партнирайки си с Палатата, китайските компании ще могат по-лесно да навлязат на българския пазар, тъй като в състава на Палата има над 110 активни члена, сред които са Летище Бургас, Пристанище Бургас, Бургаски свободен университет и други.

Г-н У Гъ покани директора на ЦНСССКЦИЕ да посети провинция Съчуан, заедно с компании от ЦИЕ и България, за да създават възможни мостове за партньорство с локални компании. От своя страна д-р Станишев благодари за поканата, като предложи подписване на Мемонрандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и Службата за търговия в Съчуан.