/ В Бургас се проведе семинар на тема „Възможности за подкрепа на предприемачи и МСП“

Принтирай

На 16 октомври в гр. Бургас се проведе семинар на тема ,,Възможности за подкрепа на предприемачи и малки и средни предприятия‘‘. Семинарът беше посетен от десетки предприемачи в различни сектори, в т.ч земеделие, хранително-вкусова промишленост, иновации, туризъм и др.

Домакин на събитието беше Софийски университет „Св.Климент Охридски“-филиал Бургас, като семинарът се проведе в Конгресен център- Бургас, зала 11.

Лекторите на събитието бяха:

Д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ;

Доц. д-р Тодор Ялъмов, Зам.-декан на Стопански факултет, СУ;

Г-н Лъчезар Динев, Председател на БКТПП.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ запозна аудиторията с дейността, мисията и визията на Центъра, като сред водещите акценти на срещата бяха проведената през месец април Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ. Пред представителите на МСП и предприемачите беше представена възможността да участват във второто издание на Акселераторската програма, която ще се проведе в периода 8-13 април 2024 г. в гр. София. Директорът на ЦНСССКЦИЕ презентира критериите, условията и начинът по който може да се кандидатства за участие, посредством официалния сайт на Акселератора: https://startups.china2ceec.org/

Доц. Ялъмов представи активностите с които се занимава Стопански факултет към СУ, като детайлно представи международните проекти по които се работи. Той акцентира и върху друга акселераторска програма- ,,Купа по предприемачество на Донгшен‘‘, състезание за стартъпи, което обхваща няколко приоритетни области: биомедицина, цифрово здраве, цифрова икономика, изкуствен интелект, големи данни, нова енергия и материали, водородна енергия. Доц. Ялъмов говори и за общите проекти на СУ с ЦНСССКЦИЕ, като посочи представянето на акселераторските програми в страната, като една от водещите кампании, които привличат млади и перспективни предприемачи от цяла България.

Г-н Динев изнесе презентация пред аудиторията за възможностите за инвестиране в Китай, както и за произвеждана в България земеделска техника, както и взаимстване на ноу-хау с китайски партньори. В презентацията бяха включени полезни съвети за предприемачите, които все още не са навлезли на китайския пазар.