/ Седми симпозиум между Китай и страните от ЦИЕ “Navigating 16+1 through Turbulent Times of Change and Adaption”

Принтирай

На 26 октомври 2021 г. посредством онлайн конферентна връзка се проведе Седми симпозиум между Китай и страните от ЦИЕ “Navigating 16+1 through Turbulent Times of Change and Adaption”.

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Република България в сътрудничество с Института за европейски изследвания към Китайската академия за обществени науки и академичната мрежа на 16+1 проведе в онлайн формат Седмия високо представителен симпозиум на научноизследователските институти и аналитични центрове по линия на инициативата 16+1. Събитието е част от списъка с дейности, утвърдени за провеждане по време на последната среща на върха на инициативата 16+1.

В своето изказване по време на симпозиума, д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, подчерта важната ролята на ЦНСССКЦИЕ за успешното позициониране на България в инициативата 16+1, посредством насърчаване и укрепване на двустранното и многостранното сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ в областта на селското стопанство, храните и горите. Отделно от това, той представи приоритетните инициативи и проекти по които ще  работи ЦНСССКЦИЕ за в бъдеще, сред които е и провеждането на семинари и обучения за млади предприемачи.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ обърна специално внимание на ролята на лидерските умения, които са особено необходими в периоди на криза и промяна, като отбеляза факта, че с визионерски подход всяко предизвикателство на времето може да бъде преодоляно. От друга гледна точка кризисните времена може да се разглеждат и като голяма възможност за предприемачи в определени сектори, които успяват да се адаптират най-бързо към промяната.

Д-р Станишев изрази готовност за сътрудничество и диалог на ЦНСССКЦИЕ с изследователските институти, академичните среди и мозъчните тръстове в рамките на инициативата 16 + 1, като в допълнение той заяви, че намира този вид партньорства и мрежи за особено важни в бурните времена, в които живеем.