/ Проведе се първи уебинар на тема Българо-китайско сътрудничество в селското стопанство

Принтирай

На 28 септември се проведе Уебинар посредством платформата Zoom, който запозна заинтересованите страни от България и Китай с възможностите за партньорство и търговия със селскостопански продукти.

Уебинара се организира от ЦНСССКЦИЕ и партньорите от  Китайската асоциация за насърчаване на международното сътрудничество в селското стопанство (CAPIAC). В срещата взеха участие представители на ЦНСССКЦИЕ, Министерство на земеделието на Република България, представители на CAPIAC, двустранни търговски камари, браншови организации, представители на бизнеса и академичните среди от България и Китай.

Нуждата от коопериране, взаимно подпомагане, обмяната на добри практики, знания и иновации, както и множеството възможности, пред хората, заети в селскостопанския сектор, бяха споменати от д-р Момчил Станишев като основни в българо-китайските отношения. Отделно от това общите предизвикателства в сектора увеличават нуждата от подобни партньорства.

По време на онлайн срещата бяха представени състоянието на българския селскостопански сектор, както и нуждите на китайския пазар, възможностите за двустранна търговия с потребителски стоки и селскостопански машини.

Специален акцент беше поставен и върху академичния обмен, реализирането на успешни проекти в сферата на научно-изследователско сътрудничество в селското стопанство между двете страни, както и перспективите за задълбочаване на подобни добри практики между институти и университети от България и Китай.