/ Проект „Каталог: Добри практики в търговията между страните от Централна и Източна Европа и Китай“

Принтирай

Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) е второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на земеделието и е създаден с цел да стимулира търговския обмен между страните от ЦИЕ и Китай посредством обмен на информация, както и организиране на участия в международни изложения.

Това интервю е част от проекта „Каталог: Добри практики в търговията между страните от Централна и Източна Европа и Китай“, който цели да събере информация от установени на китайския пазар компании, които вече имат местни бизнес партньори и дистрибуторски мрежи. Проектът обхваща компании от всички шестнадесет страни от Инициативата „16+1“ – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Естония, Латвия, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия.

Интервютата, събрани  в рамките на този проект, ще бъдат публикувани като дигитален каталог на нашия сайт www.china2ceec.org . Също така те ще бъдат разпратени до партньори, сред които са търговско-промишлени палати, институции, бизнес асоциации и компании, които се намират, както в ЦИЕ, така и в Китай.

По този начин се цели споделянето и налагането на вече наложени практики, като проектът ще спомогне за увеличаването на търговския обмен между страните от Централна и Източна Европа, както и увеличаването на присъствието на компании и марки от региона на китайския пазар.

В страниците по-долу ще намерите, както въпросника, така и формуляр за съгласие ЦНСССКЦИЕ да използва името на Вашата компания в дигиталния сборник. Ако не желаете името на Вашата компания или на Ваш продукт да бъде публикувано, то екипът ни ще ги премахне по време на редакцията.

Моля изпращайте отговорите на въпросите от интервюто на следната ел.поща: emirchev@china2ceec.org .

Предварително благодарим за Вашето участие в проучването!

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Въпросник_сайт

Въпросник към проекта „Каталог: Добри практики в търговията между страните от Централна и Източна Европа и Китай“

Изтегли / Декларация за информирано съгласие

Декларация за информирано съгласие към въпорсника.