/ Проект „Каталог: Добри практики в търговията между страните от Централна и Източна Европа и Китай“

Принтирай

Проектът „Каталог: Добри практики в търговията между страните от Централна и Източна Европа и Китай“ цели споделянето на вече наложени практики, като по този начин спомага за увеличаването на търговския обмен между страните от Централна и Източна Европа с Китай. Проектът обхваща компании с изградено присъствие на китайския пазар.

Той обхваща компании от всички страни от Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Полша, Румъния, Северна Македония, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора и Чехия.

За проекта е подготвен специален кратък въпросник с цел да бъде събрана информация от установените на китайския пазар компании, които вече имат местни бизнес партньори и дистрибуторски мрежи. Опитът на тези компании ще спомогне за навлизането на нови марки, както и ще улесни млади компании при търговия с китайски партньори.

Попълнените въпросници ще бъдат публикувани като каталог на нашия сайт www.china2ceec.org. Те също ще бъдат разпратени до партньорски организации, като търговско-промишлени палати, институции, бизнес асоциации и компании от ЦИЕ и Китай.

По-долу ще намерите въпросника и декларация за информирано съгласие.

Моля, изпращайте попълнените въпросници на следната ел.поща: contact@china2ceec.org или попълнете нашия онлайн въпросник, наличен тук .

Благодарим Ви за участието в проучването и отделеното време!

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ

Изтегли / Въпросник_сайт

Въпросник към проекта „Каталог: Добри практики в търговията между страните от Централна и Източна Европа и Китай“

Изтегли / Декларация-за-информирано-съгласие-2024

Декларация за информирано съгласие