/ Директорът на ЦНСССКЦИЕ участва в дискусионна среща по случай 10-годишния юбилей на инициативата „Един пояс, един път”

Принтирай

На 12 октомври директорът на ЦНСССКЦИЕ, д-р Момчил Станишев, взе участие в дискусионен форум, организиран от Китайската медийна група в България (КМГ) в сътрудничество с Българо-китайската камара за индустриално развитие. Дискусионната среща, посветена на 10-годишния юбилей на инициативата „Един пояс, един път“, беше под надслов: “Взаимодействието между науката и бизнеса – добри практики и перспективи в отношенията между България и Китай”, и се проведе в сградата на Китайския културен център в София.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ взе участие в дискусията с презентация на тема: “Две инициативи: Много възможности”, в която отбеляза напредъка, постигнат вследствие на Механизма за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, както и инициативата “Един пояс, един път”, като направи и преглед на възможностите за икономически растеж и сътрудничество между страните. Д-р Станишев представи мисията и визията на ЦНСССКЦИЕ, както и част от основните проекти, организирани от ЦНСССКЦИЕ, в т.ч. Международната научно-практическа конференция ,,10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“, Акселераторската програма за стартъпи в земеделието, както и традиционното участие на Центъра в международни изложения, инициативи, които подкрепят реалния сектор и предприемачите. В рамките на презентацията, специално внимание беше обърнато и на доброто сътрудничество с академичните среди от България и Китай, като Директорът на ЦНСССКЦИЕ обозначи важността на симбиозата във връзката наука-бизнес-държавни администрации.

Дискусията беше открита с приветствия от г-жа Ивета Балевска – официален кореспондент на Радио Китай за България и от г-жа Ся Фанлей – ръководител на Българската редакция на КМГ. Н. Пр. Дун Сяодзюн, посланикът на КНР в България, направи изказване, отбелязвайки значението за икономическото развитие на България, което имат Luban workshop в Аграрен университет-Пловдив, Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа, както и други проекти в рамките на двете инициативи.

Заместник-министърът на земеделието и храните, доц. Деян Стратев, както и заместник-министърът на икономиката и индустрията, г-н Николай Павлов, изказаха подкрепата си към инициативите на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа, с цел подпомагане на науката и бизнеса. Участие в дискусионния форум взе и г-н Георги Събев, съветник по земеделие, рибарство и международни отношения в Европейския парламент, бивш заместник-министър на земеделието, който разгледа перспективите и предизвикателствата в рамките на международните търговски отношения между Китай и ЕС, както и двустранни такива между България и Китай.

По отношение на добрите практики при взаимодействието между науката и бизнеса между двете страни, презентации и изказвания направиха: проф. Димитър Димитров, Ректор на УНСС, който представи възможностите за сътрудничество между български и китайски висши учебни заведения; проф. д-р Деница Борисова – научен секретар на ИКИТ към БАН; гл.ас. Теодора Пенева от Института за икономически изследвания към БАН; проф. д-р Иво Христов – международен коментатор; проф. Екатерина Бъчварова – Директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН и др.