/ Офис за връзка и Павилион към ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

Офисът за връзка към ЦНСССКЦИЕ се намира в “Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа”, град Нинбо, КНР и служи като постоянно представителство към ЦНСССКЦИЕ.

Неговата функция е да предоставя информация и да указва съдействие на производители от Централна и Източна Европа, които искат да навлязат на китайския пазар. Офисът е открит на 2 ноември 2018г. и към него има на разположение оборудвано демонстрационно пространство – Павилион, служещо за излагането на мостри на селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа.

ЦНСССКЦИЕ и Общинската комисия по търговия в Нинбо подписаха Меморандум за сътрудничество, на основата на който страните ще си сътрудничат за развитието на всички съществуващи и бъдещи платформи в Нинбо в рамките на Инициативата за Сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ.

Адрес:

Младежки иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа

ул. „Рънмин Роуд“ № 189

район „Дзянбей“

гр. Нинбо, Китай

 

China (Ningbo) Central and Eastern Europe Youth Innovation Center

No. 189 Renmin Road, Jiangbei District, Ningbo City

 

中国 (宁波) 中东欧青年创业创新中心

宁波市江北区人民路189号