/ Директорът на ЦНСССКЦИЕ участва в Симпозиум Китай-България за климатичните промени и възстановяване на селските райони

Принтирай

На 30 май в Хотел Експо в гр. София се проведе Симпозиум Китай-България за климатичните промени и възстановяване на селските райони, ежегоден форум на международната Съвместна Лаборатория  ,,Един пояс, eдин път’’.

Участници в срещата бяха: д-р Божидар Иванов, директор на Институт по аграрна икономика, д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ, г-н Гуо Дачен, втори секретар към посолство на КНР в България, г-н Хъ Дзие, първи секретар към посолство на КНР в България, проф. Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия, проф. Шенкуан Че, председател на Съвместната Лаборатория, проф. Храбрин Башев, доц. Паскал Желев, проф. Светла Янчева, зам-ректор на Аграрен университет-Пловдив и др.

Програмата на Симпозиума включваше тематични панели, както следва:  откриваща церемония и речи; церемония по връчване на сертификати; презентиране на проекти на победителите в Съвместната Лаборатория и академичен семинар.

В първата част от програмата приветствено слово изнесе д-р Момчил Станишев, директор на ЦНСССКЦИЕ. Той представи предизвикателствата, породени от климатичните промени, като заяви, че трябва да се търсят съвместни подходи и в международното сътрудничество с цел решаването им. Директорът заяви, че има много селски райони, които са потърпевши от климатичните промени, но постоянно се работи по намирането на решения и облагородяването им.

В допълнение, той акцентира, че ЦНСССКЦИЕ е администрация, която работи в подкрепа на реалния сектор, като целта е постигане на симбиоза между частния сектор, академичните среди и държавната администрация, с което се цели да се подобри сътрудничеството между страните, както и да се постигне реализирането на инициативи, които биха имали положителен ефект върху обществото. В дейността на ЦНСССКЦИЕ също така са заложени и проекти, с които да се осъществят част от Целите за устойчиво развитие на ООН.

В тази връзка, д-р Станишев сподели пред гостите на симпозиума за тазгодишният пилотен проект „Акселераторска програма за стартъпи в земеделието между ЦИЕ и Китай“, като акцентира, че сред финалистите е имало стартиращи компании с идеи, продукти и решения в сферата на екологията и устойчивото управление на селското стопанство. Друг пример, за успешно сътрудничество и в научния обмен с Китай, който беше поставен от директора на ЦНСССКЦИЕ пред аудиторията, е провелата се през месец ноември 2022 г. Международна конференция ,,10 години сътрудничество и обмен между Китай и страните от ЦИЕ’’, която събра на едно място учени и изследователи, които представиха своите разработки и решения за модернизиране на селското стопанство и начертаха път към устойчиво земеделие.

Във вторият панел на симпозиума, сертификати за принос към двустранната работа и укрепване на отношенията между институциите, получиха: проф. Мартин Банов, проф. Светла Янчева, проф. Мария Стойчева и доц. Паскал Желев.

Симпозиумът предостави възможност за двустранно сътрудничество между академичните и научните среди от България и Китай, както и обмен на практически опит и разгръщане на потенциала за работа в селските райони.