/ На 17 юни ЦНСССКЦИЕ проведе Българо-китайски бизнес форум

Принтирай

На 17 юни 2024 г. в гр. София ЦНСССКЦИЕ организира Българо-китайски бизнес форум по повод посещението на делегация от Шанхайския съвет за насърчаване на международната търговия и Международната търговска камара на гр. Шанхай в България.

Делегацията е водена от г-н Ян Дуншън, заместник-председател на Шанхайския съвет за насърчаване на международната търговия, и Международната търговска камара на гр. Шанхай, и г-жа Уан Лей, генерален секретар на същата търговска камара. В бизнес делегацията от гр. Шанхай взеха участие компании от секторите: хранителни вериги, митническо обслужване и внос-износ на храни, автомобилна индустрия, изкуствен интелект и автономни моторни средства, интелигентно осветление, строителство, търговски изложения.

Събитието се проведе при голям интерес, като в него взеха участие над 120 участника от българска и китайска страна, сред които представители на бизнес средите, на неправителствения и на държавния сектор.

По време на откриването на Българо-китайския бизнес форум присъстваха: д-р Георги Тахов, министър на земеделието и храните, Н.Пр. г-жа Дай Цинли, посланик на КНР в Република България, г-н Николай Павлов, заместник-министър на икономиката и индустрията, както и г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. Презентация пред гостите направи и г-жа Мила Ненова, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Модератор на събитието беше д-р Валентин Катранджиев от Дипломатическия институт при Министъра на външните работи на Република България. Във Форума участие взе и г-жа Таня Георгиева, заместник-министър на земеделието и храните.

Официалните лица акцентираха значението на събитието за настоящата 2024 г., през която се отбелязват 75 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китай.

В приветствието си към гостите д-р Георги Тахов, министър на земеделието и храните, отбеляза нарастването на двустранната селскостопанска търговия между България и Китай през 2023 г. – общо 640.6 млн. щ. д., или с 37.4% над нивото от 2022 г., като през 2023 г. положителното търговско салдо за България достига около 395 млн. щ. д. Министър Тахов също така открои важната роля на ЦНСССКЦИЕ и посочи успешни проекти на центъра, като създаване и развитие на демонстрационни зони и павилиони за продукти в областта на селското стопанство.

Като домакин на събитието, д-р Момчил Станишев, директор на ЦНССКЦИЕ, отбеляза многообразието от начини, по които България и Китай са успели да развият двустранните си отношения през годините, като се спря на историята на българския творец Марин Върбанов, основател на Института по съвременна текстилна пластика в Китайската академия по изящно изкуство в Ханджоу. Той отчете наличието на ръст в аграрната търговия между двете държави и подчерта, че целта на ЦНСССКЦИЕ е да подпомага малките и средни предприятия в тази насока. Директорът на ЦНСССКЦИЕ изрази убеждението си, че успешното българо-китайско сътрудничество може да се гради върху малки, но постоянни и устойчиви съвместни проекти и пожела успех на участниците във форума и двустранните бизнес срещи.

Н.Пр. г-жа Дай Цинли, извънреден и пълномощен посланик на КНР в Република България, отбеляза, че през 2023 г. БВП на Китай е надхвърлил 16 трилиона евро, както и че китайският пазар е голям и предоставя значителни възможности. През 2023 г. се наблюдава нарастване на българския износ за Китай, което намалява отрицателното салдо на България в търговията на страната с Китай. Според посланик Дай Цинли България заема водещо място сред страните от ЦИЕ в търговията на Китай в областта на селскостопанските стоки.

Г-н Николай Павлов, заместник-министър на икономиката и индустрията, отбеляза, че за 2023 г. стокообменът между България и КНР възлиза на близо 4 млрд. щ. д., а ръстът на българския износ е близо 33% на годишна база. Според него съществуват възможности за привличане на китайски инвестиции в сектори, в които България има традиционни предимства и които осигуряват висока добавена стойност.

Г-н Ян Дуншън, заместник-председател на Шанхайския съвет за насърчаване на търговията, посочи, че през 2023 г. регионалният БВП на гр. Шанхай е над 4.7 трилиона юана, като градът е на първо място сред градовете –икономически центрове в Китай. Шанхай е и една от най-популярните инвестиционни дестинации за чужд капитал. Според г-н Ян Дуншън българската роза, киселото мляко, както и българското вино се радват на висока репутация в Китай.

В своята презентация г-жа Уан Лей, генерален секретар на Международната търговска камара на гр. Шанхай, посочи, че Шанхайския съвет за насърчаване на международната търговия (CCPIT Shanghai) и Международната търговска камара на гр. Шанхай (CCOIC Shanghai) развиват активна дейност в области като насърчаване на търговията и на инвестициите, търговски изложения, както и правни услуги. През 2023 г. Шанхайския съвет за насърчаване на международната търговия е бил домакин на над 80 посещения от над 40 държави и региона. В областта на международните изложения и панаири е създадена специална структура – SIEC Group, която през 2023 г. е организирала над 50 изложения и привлякла над 12000 посетители. Беше представена и арбитражната дейност към двете институции.

Г-жа Мила Ненова, изпълнителен директор на БАИ, наблегна в своята презентация на предимствата на България като дестинация за инвестиции. Тя отбеляза, че към момента китайските инвестиции в България възлизат на 150 млн. евро, а сертифицираните проекти по Закона за насърчаване на инвестициите са 3, което говори за неизползван потенциал в тази сфера. Г-жа Ненова открои скорошна китайска инвестиция в областта на производството на части за целите на автомобилната индустрия, като подчерта възможностите за китайски инвестиции в бързо растящи сектори в България.

В своето изказване г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, се спря върху важността на секторите, които представляват китайските компании, като призова китайските компании да разгледат възможността за инвестиции в България.

По време на форума част от китайските компании представиха дейността си, включително: Shanghai Oujian Network Development Group Co., Ltd. (митническо обслужване, транспорт, логистика, електронна търговия и др.), Shanghai Guide Technology Co.,Ltd. (осветление), Shanghai Westwell Technology Co., Ltd. (автоматизация на процеси в пристанищата, безпилотни тежкотоварни превозни средства) и Shanghai Xiangguan Digital Technology Co., Ltd. (изложения).

В рамките на форума беше подписан Меморандум за сътрудничество между Центъра за насърчаване на сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ и Международната търговска камара на гр. Шанхай.

След официалната част на Форума се проведоха и двустранни бизнес срещи между българските и китайските компании от района на гр. Шанхай.