/ Двустранни срещи на Директорът на ЦНСССКЦИЕ в Шанхай

Принтирай

На 8 и 9 ноември, Директорът на ЦНСССКЦИЕ взе участие в няколко двустранни срещи, организирани с любезната помощ и съдействие на г-жа Ивет Николова, СТИВ-Шанхай.

Първата среща, която се проведе на 8 ноември беше с г-н Хъ Чунлай, началник на отдела по международно сътрудничество в Shanghai Municipal Agriculture and Rural Affairs Commission. По време на срещата бяха обсъдени двустранните търговски отношения между Китай и България в областта на селското стопанство, както и актуалните инициативи на ЦНСССКЦИЕ. Д-р Станишев и г-н Чунлай обсъдиха участието на българските фирми в изложението CIIE, като Директорът на ЦНСССКЦИЕ представи изложителите и техните интереси за сътрудничество с китайски партньори.

Г-н Станишев направи преглед и на търговските отношения между България и Китай за последните няколко години, и по-конкретно двустранният обмен на селскостопански стоки. Директорът на ЦНСССКЦИЕ отбеляза, че през периода януари – май 2023 г., стойността на изнесените за Китай български селскостопански стоки е нараснала повече от три пъти на годишна база, спрямо същият период за предходната година. В рамките на срещата беше дискутирана и темата за ускоряване на процедурите за изпълнение изискванията за внос в Китай на редица български селскостопански и хранителни продукти. Отделно от това, г-н Станишев обърна внимание и на доброто сътрудничество в образованието в областта на селското стопанство и добрите академични практики и сътрудничество между български и китайски университети и институти.

Срещата на 9 ноември, в която г-н Момчил Станишев и г-жа Ивет Николова взеха участие, беше с г-н Луо Джъсун, главен мениджър на Shanghai Municipal Commission of Commerce. По време на срещата беше обсъдено участието на Центъра в изложението в Шанхай с два павилиона, както и перспективите пред българския бизнес в Шанхай и позиционирането на повече продукти от региона на ЦИЕ в Китай. В тази връзка беше разгледана и възможността за откриване на постоянен павилион на държавите от ЦИЕ в Шанхай.

Домакинът на срещата представи бъдещи събития, които биха представлявали интерес за бизнеса от ЦИЕ в сектор земеделие. Така например бяха споменати участия в Гурме фестивал през месец май и фестивал на Драконови лодки през септември в Шанхай. Директорът на Центъра запозна г-н Джъсун с някои от основните нициативи на ЦНСССКЦИЕ, в т.ч. фестивала “Кулинарни дни на ЦИЕ“ и „Акселераторска програма за стартиращи предприятия в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Беше отбелязано и доброто сътрудничество с академичните среди в България и ЦИЕ, работата с университети, фокусирани в бизнес обучението и сътрудничещи си с институти и университети. Специално внимание по време на срещата беше обърнато и на разширяване възможностите за търговия на български предприятия с партньори от Шанхай, като за целта д-р Станишев покани китайска бизнес делегация да посети България и да се запознае с възможностите за инвестиции в страната и съвместна работа с български фирми.

Двустранните срещи продължиха същия ден с посещение в Council for the Promotion of International Trade Shanghai and Chamber of International Commerce Shanghai, като г-н Станишев и г-жа Николова бяха любезно посрещнати от г-н Ян Дуншън, заместник-председател. В срещата присъстваха и г-жа Лора Ли Дзие, шеф на международния отдел, г-жа Ана Джоу, заместник-директор на China Council for the Promotion of International Trade Shanghai Sub-Council Commercial Consultancy Center; г-н Ди Жун, заместник-директор на отдел насърчаване на търговията и инвестициите в Council for the Promotion of International Trade Shanghai; г-н Тим Сю, международен отдел към Council for the Promotion of International Trade, г-н Soldier Чън, международен отдел.

Темите, които бяха обсъдени по време на срещата, включваха представяне на основните дейности на ЦНСССКЦИЕ, в т.ч. „Акселераторска програма за стартиращи предприятия“, участията в изложения и панаири, павилионите на ЦИЕ в Шанхай. По отношение на участието в изложения, директорът на ЦНСССКЦИЕ отбеляза базата данни за такива, които Центъра поддържа на своята уебстраница и покани домакините да участват в предстоящи тематични изложения в България, като даде за пример “Винария“ през месец февруари. Г-н Станишев покани г-н Дуншън да посети България с бизнес делегация, която да се запознае с предимствата на страната за развитие на винен туризъм. Двете страни обсъдиха съвместно сътрудничество в подкрепа на стартиращи предприятия в земеделието, организирането на бъдещи двустранни форуми и делови посещения.