/ 2020 Форум за международно сътрудничество в областта на земеделието между Китай и ЦИЕ

Принтирай

„2020 – Международен форум за селскостопанско сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа“ се проведе в Чънду, провинция Съчуан, днес заедно с подфорума „Форум за обмен на таланти между Китай и Централна и Източна Европа (сесия на България)“. Комуникацията се осъществява от Китайската асоциация за насърчаване на международното земеделско сътрудничество (China Association for the Promotion of International Agricultural Cooperation, CAPIAC) и Департамента за международно сътрудничество към Министерството на земеделието и въпросите на селските райони на КНР въз основа на обективните нужди от селскостопанското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. С практическата реализацията на съвместната работа се заема проектът „Насърчаване на сътрудничеството в областта на селскостопанските човешки ресурси между Китай и Централна и Източна Европа“.

CAPIAC е национална организация, одобрена от Държавния съвет през 1998 г., регистрирана в Министерството на гражданските въпроси и управлявана от Министерството на земеделието на Китай. Целта му е да насърчи международната комуникация и сътрудничество в селскостопанските ресурси, технологиите, информацията и търговията. Проектът „Насърчаване на сътрудничеството в областта на човешките ресурси в селското стопанство между Китай и Централна и Източна Европа“ цели да изгради платформа за сътрудничество в областта на човешките ресурси в селското стопанство между България и Китай Той улеснява създаването на механизъм за комуникация и сътрудничество в селското стопанство, като отваря нови възможности за инвестиционно, икономическо и търговско сътрудничество между двете държави. Асоциацията има няколко комитета: за международно сътрудничество за хуманно отношение към животните, за трансформация на селскостопанските технологии и индустриално развитие, за функционални селскостопански продукти, за чайна промишленост, за домашни любимци, за развитие на интеграционната индустрия на селските райони, за възстановяване на селските райони, Център за развитие на „Един пояс, един път“, комисия по международна търговия със селскостопански продукти и комисия по международна търговия с водни продукти.

За ефективно задоволяване на търсенето и предлагането на човешки ресурси в селското стопанство между двете страни и формулиране на план за обмен на таланти и обучение, български специалисти представиха нашето земеделие, асоциации, предприятия, научноизследователски институти и проекти по време на онлайн форума. Българската сесия за обмен на земеделски таланти беше открита от г-н Гуан Дахай (Guan Dahai), зам.-директор на отдел „Европейски въпроси“ към Министерство на земеделието и въпросите на селските райони на КНР, последвано от приветственото слово на Васил Гелев, директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ), към Министерство на земеделието, храните и горите на Република България. Въведение в българското земеделие направиха Адриан Георгиев, държавен експерт в дирекция „Европейска координация и международни отношения“ в Министерство на земеделието, храните и горите на Република България и проф. д-р Елена Тодоровска от Селскостопанската академия. Велин Джиджев, генерален секретар на Балканската търговско-инвестиционна камара представи възгледите си по проект за земеделско сътрудничество между България и Китай.

Сесията приключи с две церемонии. Съвместна декларация беше подписана от Си Чуънлин (Xi Chunling), вицепрезидент и генерален секретар на CAPIAC и Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ. Двете страни се споразумяха да засилят обучението и обмена на селскостопански таланти между Китай и страните от Централна и Източна Европа и да продължат да насърчават потока на експерти, стимулирайки двустранната и многостранната търговия и инвестициите между Китай и ЦИЕ. Развитието на активно и ползотворно сътрудничество би довело практически до взаимноизгодни резултати.

Споразумение за обучение на млади таланти между университета в Дзянсу и Университета по хранителни технологии в Пловдив, беше подписано от техните ръководители – Ян Сяохонг, президент на университета Дзянсу и проф. д-р Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии в Пловдив.