/ КС на ЦНСССКЦИЕ проведе междинна онлайн среща за първи път

Принтирай

В навечерието на 9-ата Среща на върха, ЦНСССКЦИЕ проведе онлайн заседание на тема „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Проектът е разработен и се развива от Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и е подкрепен от правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ през 2017 г., официално стартиран от министър-председателите на РБ и  на КНР през 2018 г.

По време на виртуалната среща, Васил Гелев – директор на Центъра, запозна детайлно с Проекта и неговите възможности присъстващите членове на Консултативния съвет. Презентации направиха и Лин Яомин – директор на „Хера Агро ООД“, Шън Лирон – професор от Джъдзянския университет, КНР и Джу Ханлян – председател на управителния съвет на китайската компания Zhejiang Yangtian Agricultural Scientific & Technological Co. Ltd.

Държавите от Централна и Източна Европа, взели активно участие в диалога, подкрепиха инициативата за сътрудничество и изразиха готовност да се присъединят към „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“. Представителите на Босна и Херцеговина, България, Китайската народна република, Гърция, Литва, Латвия, Естония, Полша, Северна Македония, Словения, Словакия и Унгария, откроиха водещите земеделски култури в държавите си и поздравиха ръководството на ЦНСССКЦИЕ за инициирания разговор.

Осъществена беше и връзка с представители на  Високотехнологичния селскостопански демонстрационен парк Сяошан – Личуан (Xiaoshan-Lichuan High-tech Agricultural Demonstration Park), които наблюдаваха срещата от Ханджоу, провинция Джъдзян и Личуан, провинция Хубей.

„Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ е проект, който би могъл да даде тласък на технологичните иновации, да насърчава развитието на производството и да допринесе за увеличаване на доходите на земеделските производители от ЦИЕ и Китай.