/ ЦНСССКЦИЕ и ИАНМСП заедно работят за производителите от България и ЦИЕ

Принтирай

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ)  и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) обединяват усилията си за представяне и популяризиране на български стоки и услуги в Китай.

Двамата директори – Васил Гелев и д-р Бойко Таков, обсъдиха днес обмена на информация и възможностите за съвместно участието в Международното изложение за инвестиции и търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа (The 5-th Сhina-СЕЕС Investment and Trade Expo), което ще се състои от 8 до 12 юни в гр. Нинбо, Китай. ИАНМСП организира традиционно българското участие в експозицията.

На територията на изложението ще бъде организиран и Панаир за продукти от ЦИЕ (The 6th Featured Products Fair) във Формата 16+1, което дава възможност производителите от тези страни да запознаят китайските потребители с продукцията си. В ход е кампания на ЦНСССКЦИЕ за набиране на мостри, които ще участват в панаира, а по-късно ще бъдат експонирани в постоянната експозиционна зала към офиса на Центъра в гр. Нинбо, открит през ноември 2018 г. Предимството е, че мостри на продукцията си ще могат да представят и фирми, които не биха могли да участват в организираното от ИАНМСП изложение.

Сътрудничеството между двете институции дава възможност за реални ползи за българските участници в изложението – финансови, чрез окрупняване на каргото и постигане на по-изгодни цени за транспортирането, както и чрез оптимизиране на организацията по документооборота, складирането и преминаване през митниците.