/ Тиендзин Фууд Груп Ко. и ЦНСССКЦИЕ задълбочават контактите в селското стопанство между България и Китай

Принтирай

Съвместна декларация за насърчаване и развитие на „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ в Тиендзин, Китай, беше подписана днес между „Тиендзин Фууд Груп Ко.“ ООД и Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа.

От китайска страна документът бе парафиран на 23 т.м. в Пекин. Седмица по-късно Васил Гелев, директор на ЦНСССКЦИЕ, подписа Съвместната декларация, в присъствието на Лин Яомин, директор на „Хера Агро“ ЕООД, част от „Тиендзин Фарм Култивейшън Груп България” ЕООД (Tianjin Farm Cultivation Group Company Bulgaria EOOD). Китайската компания управлява една от двете Демонстрационни зони, изградени на територията на България, тази в Първомай. Под ръководството на ЦНСССКЦИЕ в АУ – Пловдив  работи „17+1 Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство“, а двете сдружения активно насърчават практическото сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

Когато бъде завършена, Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа в Тиендзин, ще окуражи привличането на селскостопански инвестиции и технологии в рамките на Инициативата 17+1 и по отношение на страните от ЦИЕ, част от „Един пояс, един път“. Демонстрационна зона в Тиендзин ще действа като съвременна производствена система на китайското селско стопанство, платформа за сътрудничество и трансформация на постиженията на селското стопанство на Китай и страните от ЦИЕ, и програма за комуникация, изложения и търговия на известни, специфични и висококачествени селскостопански продукти от Китай и ЦИЕ.

Планираната зона се основава на националния съвременен селскостопански индустриален парк в Баоди и на характерните Китай-ЦИЕ градове в област Бейчън, община Тиендзин. Фермите „Даджунджуан“, „Хуанджуан“ и „Лидзъгу“ са разположени в националния модерен селскостопански индустриален парк в район Баоди и заемат обща площ от 2.260 хектара с индустриално формиране, интегриращи засаждане, развъждане, преработка, туризъм и развлечения, заедно с оризовите плантации Сяоджан, млечни ферми, свинеферми, ферми за домашни птици (пилета) и др. Градовете в област Бейчън, базирани на 70-годишната Китайско-българска ферма за приятелство и обединени от спецификите на страните от Централна и Източна Европа, са с планирана площ от 430 хектара, която ще се трансформира в модерна платформа за индустриален обмен, демонстрации и търговия, където водеща ще е хранителната индустрия.

* Проектът „Демонстрационна зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ беше официално стартиран от китайския премиер Ли Къцян и българския министър-председател Бойко Борисов по време на 7-та Среща на върха на Китай и страните от Централна и Източна Европа през юли 2018 г. в София.