/ Китайски студенти се присъединяват към проекта за млади предприемачи

Принтирай

Eкип на ЦНСССКЦИЕ участва днес (29 май 2019 г.) в инициирания от ръководството на Аграрния университет в Пловдив Китайско-български форум „Възстановяване на селските райони“. Проф. Шънчуан Чъ от университета „Дзяотонг“ в Шанхай и представители на посолството на КНР у нас представиха китайското виждане.

Проектът „Насърчаване на млади предприемачи от Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“, по който работят студенти в Аграрния университет в Пловдив под ръководството на Центъра насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа,  беше представен пред аудиторията от изпълнителният директор Васил Гелев и участници в разработката.

Целта на младежкия проект е създаване на добри практики между студентите от ЦИЕ и Китай, насърчаване за творческо приложение на придобитите знания при ефективното използване на ресурсите в селското стопанство, постигане на висока добавена стойност на селскостопанските продукти. Младите предприемачи се стремят да разработват адекватна ценова политика, съкращаване на веригата на доставките, оптимизиране на транспортните разходи и адаптиране на продукцията към потребителските вкусове на световните пазари. Тяхната амбиция е успешна трансгранична електронна и традиционна търговия със селскостопански и други продукти.

В резултат от постигнатите по-рано договорености между Васил Гелев и китайската страна, беше потвърдено намерението работата по проекта за млади предприемачи  да бъде официализирана на 14 юни в университета „Дзяотонг“. Така висшето учебно заведение от Шанхай ще стане първият китайски университет, присъединил се към проекта „Насърчаване на млади предприемачи от Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ)“ на ЦНСССКЦИЕ и Аграрния университет в Пловдив.

Китайската делегация посети и изградения на територията на Аграрния университет Демонстрационен център 16+1 за електронна търговия, отворил врати през февруари т.г. Чрез него ЦНСССКЦИЕ създаде условия млади хора от Китай и страните от ЦИЕ да развиват електронна търговия чрез изградената през 2018 г. от Центъра електронна платформа www.16plus1cloud.org за консолидиране на селскостопански и други производители от Китай и страните от ЦИЕ, която служи като дигитален склад на продукти.

Ден по-рано проектът за млади предприемачи беше представен в Тракийския университет, последван дискусия, в която с присъстващите представители на бизнеса обсъдиха с Васил Гелев начините за развитие на научно-техническите и търговските отношения с Китай, в които да се включат и студенти от Тракийски университет. Това стана по покана на Търговско-промишлената палата в Стара Загора.