/ Как български производители от земеделския сектор да се появят на китайския пазар – нови възможности

Принтирай

„Нови регулации на китайския пазар в областта на селското стопанство. Електронната търговия във формата „16+1“. Под това мото в Голямата зала на БТПП се състоя среща с представители на браншови организации от областта селското стопанство у нас. Поканени бяха научни работници и дипломати от държавите, участнички във формата „16+1“. Организатори и домакини бяха Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Съветът по инвестиции на БТПП.

Васил Гелев, изпълнителен директор на  ЦНСССКЦИ, доц. д-р Светла Янчева, зам.-ректор по международната дейност в Аграрния университет – Пловдив и Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции в БТПП говориха пред гостите, участници в срещата. Те изтъкнаха изгодните за българските производители нови търговски регулации в Китай, за активните връзки на Аграрния университет в Пловдив с китайски селскостопански научни институти, както и за финансирането на проекти в рамките на сътрудничеството между българския и китайския бизнес.

„Китайският пазар е голямо предизвикателство за България. То открива големи възможности за българския бизнес, посочи председателят на палатата Цветан Симеонов в приветствието си към участниците и изрази желание БТПП да съдейства за намиране на партньори в Китай. Цветан Симеонов отбеляза и активното съдействие на посолството на КНР в тази посока.

Васил Гелев представи „Демонстрационната зона на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа“ – Република България като високоефективен проект върху модерна научна и технологична база за демонстрация на селско стопанство, развиван на територията на цялата страна. Директорът на ЦНСССКЦИЕ разясни и същността „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти” – Република България с неограничените му възможности за управление на складови наличности, на веригата на доставки, логистични, митнически,  персонализирани и други услуги (Supply Chain Management, Logistic, Warehouse and Custom). Говори по прилагането и развитието на 16+1 информационна платформа тип B2B електронна търговия за интеграция на ресурсите на търговската платформа за електронна търговия B2B и B2C и G2B2B2C. Проектът цели да насърчи взаимно изгодното и устойчиво развитие на бизнеса с електронната търговия между Китай и страните от ЦИЕ.