/ Изложбеният Павилион 17+1 на ЦНСССКЦИЕ се радва на интерес и през 2020

Принтирай

389 делегации посетиха през 2020 г. Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа, където е разположен офисът за връзка и Павилион 17+1 на ЦНСССКЦИЕ, съобщиха от Младежкия център. От тях 23 от Европа, Азия, Северна Америка и Африка и над 298 китайски делегации, включващи 182 частни компании, 38 държавни предприятия, 67 бизнес и 73 правителствени делегации.

Няколко пъти тази година Центърът съдейства български компании да изпратят мостри на продуктите си от изложбения Павилион 17+1 в Нинбо до различни точки в Китайската народна република, координирайки информация и усилия с колегите си от Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа.

През март, към ЦНСССКЦИЕ с молба за съдействие и подкрепа са обърнаха фирми, които Центърът представлява на 3-ото Международно изложение за чай и напитки (The 3rd China International Tea Expo /CITE/) в гр. Ханджоу, КНР, и по време на Първото Китай-Централна и Източна Европа изложение и Първи международен панаир за потребителски стоки (The First China-CEEC Expo & International Consumer Goods Fair) в Нинбо, КНР. Българските производители търсеха начин да изпратят мостри на продукцията си до заинтересовани китайски дистрибутори. Голяма част от продуктовото портфолио на родните компании е експонирано в изложбения Павилион 17+1 към офиса за връзка на ЦНСССКЦИЕ в Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа. След приключването на посочените изложения, продуктите, участвали на щанда на ЦНСССКЦИЕ, бяха транспортирани, аранжирани и декорирани от служителите на Центъра, предоставяйки пълна информация на хартиен и електронен носител за всеки отделен продукт, предварително събрана от фирмите производителки.

Центърът планира нова Кампания за набиране на мостри на селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа, за да представи продуктите на китайския пазар посредством участието им в различни изложения в Китай през 2021 г.

Във връзка с възстановяването от икономическия спад, вследствие на пандемията от COVID-19, Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа подготви план, с който да окаже подкрепа на селскостопанските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост на държавите, участващи в  Инициативата 17+1.

Поради усложнената епидемична обстановка и невъзможността на компании от България и ЦИЕ да участват в мероприятия на територията на Китайската народна република, ЦНСССКЦИЕ, съвместно с членовете на Консултативния съвет към Центъра и подкрепата на Министерството на земеделието и въпросите на селските райони на КНР, ще организира кампания за набиране на мостри на селскостопански и други продукти, в качеството си на представляващ фирмите, заявили желание за изява. Чрез натрупаните знания, опит и добри практики през годините, Центърът ще подпомогне възстановяването на производствата от сферата на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост от Централна и Източна Европа. Това ще стане чрез поредна Кампания за набиране на мостри на селскостопански и други продукти. Тя получи одобрение по време на Деветата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ на 18 септември 2020 г. С подкрепата на Министерството на земеделието и въпросите на селските райони на КНР членовете на Консултативния съвет ще сътрудничат за осъществяване на инициативата.