/ Д-р Станишев представи лекция на тема: „България и Китай: Приятелство. Сътрудничество. Развитие. Прогрес“ в Институт Конфуций

Принтирай

В седмицата на Институт Конфуций – София на 4 октомври се проведе лекция на тема: „България и Китай: Приятелство. Сътрудничество. Развитие. Прогрес“.

Лекторът, д-р Момчил Станишев, Директор на ЦНСССКЦИЕ, направи кратък преглед на културните отношения между двете страни, посредством препратка към любовната история на великият художник Марин Върбанов и китайската принцеса Сун, като истинската история на двамата е символ и за приятелството между двата древни народа.

В рамките на лекцията се обърна специално внимание на традиционно добрите отношения между България и КНР, като д-р Станишев отбеляза факта, че България е втората страна в света, която признава Китайската народна република на 03.10.1949 г.

В лекцията се разгледа историята на Инициативата за сътрудничество между Китай и ЦИЕ от създаването й до днес и се отбеляза важната роля на ЦНСССКЦИЕ.

В допълнение, д-р Станишев отдели внимание и на ролята на Република България в Инициативата за сътрудничество, както и дискутира двустранното икономическо и селскостопанско сътрудничество с Китай.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ разказа в детайли за мисията и визията на Центъра и ролята му като своеобразен мост между Азия и Европа, който създава предпоставки за нови партньорства и развитие на двустранните и многостранните отношения.

В рамките на лекцията се направи и подробен преглед на изминали събития и проекти, които са в основата на постигането на нови хоризонти в отношенията между държавите от ЦИЕ и Китай.

Д-р Станишев представи и своята визия и направи кратък преглед на предстоящи инициативи и събития на Центъра.