/ На 3 април в София се проведе 11-та среща на Консултативния Съвет към ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

Единадесетата среща на Консултативния съвет на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) се състоя в гр. София, България на 3 април, 2023 г., като имаше хибриден характер (присъствено и онлайн участие).

Срещата беше председателствана от директора на ЦНСССКЦИЕ, д-р Момчил Станишев. На срещата присъстваха участници от страните от Инициативата за сътрудничество между Китай и ЦИЕ, както и представители на дипломатически мисии, базирани в София и които са част от държавите от Инициативата.

Членовете на Борда на Консултативния съвет обсъдиха и направиха обстоен преглед на постиженията в селскостопанското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа през последните 10 години и поглед към следващия период, като по темата г-н Хъ Дзие, първи секретар към Посолство на Китайска народна република в София представи вижданията на китайската страна.

Изграждането на платформи, които имат за цел въвеждането на селскостопански продукти от страните от ЦИЕ в Китай и насърчаване на търговията в селското стопанство между страните, също залегна в дневния ред.

Представителите на държавите-участнички в Инициативата за сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ обсъдиха възможността за провеждане на следващо редовно заседание на Консултативния съвет през месец май в гр. Нинбо, Китай.

Директорът на ЦНСССКЦИЕ, д-р Момчил Станишев, представи подробно дейността на Центъра за 2022 г., както и работния план и инициативи за 2023 г., в които ЦНСССКЦИЕ е пряк участник и/или организатор.

По отношение на дейността през 2022 г., както и периода досега, бяха отбелязани част от основните събития на ЦНСССКЦИЕ:

  • Участие в Балкански международен винен фестивал, който се проведе в София. Екипът на ЦНСССКЦИЕ имаше възможността да заснеме, преведе на китайски език и промотира видеоклип за балканските производители на вино и винени продукти;
  • Участието на ЦНСССКЦИЕ в най-голямото в света Международно изложение за храни и напитки – SIAL в гр. Париж, Франция;
  • Организираната от ЦНСССКЦИЕ „Международна научно-практическа конференция  ,,10 години сътрудничество, обмен и свързаност между Китай и страните от ЦИЕ“, която се проведе в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски”;
  • Участие в Международното изложение за храни и напитки Детроп-Хелекспо Солун, Гърция. На щанда на ЦНСССКЦИЕ се включиха пет компании от хранително-вкусовия сектор, сред които производители на мед, вино, бира, деликатеси;
  • Наскоро проведената Акселераторска програма за стартъпи в земеделието, която събра участници от 8 държави-членки на Инициативата, както и други.

По отношение на бъдещите проекти, които ЦНСССКЦИЕ ще реализира, д-р Станишев изброи и представи следните:

  • Участие в Третото международно изложение за храни и напитки, което ще се проведе в периода 16-20 май 2023 г., гр. Нинбо, Китай;
  • Участие в летен фестивал на драконовите лодки и организиране и провеждане на първото издание на фестивал „Кулинарни дни на ЦИЕ и Китай“, където ЦНСССКЦИЕ ще организира собствен щанд и ще привлече участници от всички държави в Инициативата;
  • Стартиране на проект „Работни места в селското стопанство в ЦИЕ“, който ще информира гражданите за съществуващите възможности за работа в сектора чрез специализиран уебсайт, както и други.

Сред предложенията от участниците в Съвета беше и изработването на лесен достъп за търговия между държавите от Централна и Източна Европа и Китай, като бяха заложени идеи на следващото събрание на Консултативния съвет да бъдат оптимизирани връзките с митнически власти на Китайската народна република.