/ ЦНСССКЦИЕ участва в международен образователен земеделски семинар в Китай

Принтирай

Екип на ЦНСССКЦИЕ в състав д-р Момчил Станишев, директор, и г-жа Ива Венкова, експерт, участва в международен образователно-обучителен семинар в земеделието за страните от инициативата “Един пояс, един път” в гр. Пекин и гр. Нандзин, Китай.

Обученията се организират от Институтът по администрация и управление (Administration and Management Institute – AMI) към Министерството на земеделието и селските региони (Ministry of Agriculture and Rural Affairs – MARA) на Китай.

В рамките на семинара се организира и провежда международна обучителна програма, насочена към администрации и обществени организации от страните от инициативата „Един пояс, един път“, с цел запознаване на участниците от сектор земеделие с практически умения, касаещи нови видове агробизнес, технологии, управление на селските райони, селскостопанска икономика, модерно развитие на селското стопанство и др.

В програмата са залегнали и области като: сътрудничество в селското стопанство в инициативата “Един пояс, един път”; преглед на обучението на фермерите в Китай, в т.ч. институционалната рамка и организационното управление, както и политики и мерки при процеса; обучение за земеделски умения; обучение за трансфер на работна ръка в селските райони.

Специално внимание по време на обученията се обръща и на развитие на човешките ресурси в селските райони; медиите, в т.ч. селскостопанско радио и телевизия; модернизацията на селското стопанство и селските райони с китайски характеристики; системата и политиките на Китай за разгръщането на селскостопанските технологии.

В допълнение се разглежда и развитието на нови видове агробизнес: включително значението на новите видове земеделски бизнес, като важна част от семинара е обмена на идеи с местни представителни лица от земеделието, както и с директори на предприятия от сектора.

Семинарът продължава с посещения на място в земеделски кооперации и ферми, местно радио и телевизионно училище, както и професионални училища на местните фермери.