/ ЦНСССКЦИЕ подпомага младите предприемачи с безплатни справочници

Принтирай

18 декември 2019 г.

Директорът на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНССКЦИЕ) Васил Гелев представи днес, издадените през последните месеци на 2019 г. книжки от поредицата си „Млади предприемачи“.

Центърът разработи, подготви за печат и реализира наръчници под общото заглавие „Млади предприемачи“, които се разпространяват безплатно. Първата книжка (№1 – 40 стр.) е подробен справочник за регистрация на търговска марка или марка за услуги в Китай. Всички сборници от поредицата се базират на проучване и на опита на Центъра и целят да мотивират и подготвят младите хора и студентите в България за международната търговска дейност в областта на земеделието. Книжката е своеобразно помагало как да се регистрира търговска марка в Китай, кои са необходимите документи, как протича процесът, сроковете на валидност на издадените от КНР разрешителни, дължимите такси. Съдържа подробни приложения с адресите на офисите за регистрация в Китай. Публикуван е и списък с агенциите, които извършват услугата в КНР.

Книжката под №2 (около 120 стр.), е полезно помагало за внос на селскостопански и други стоки (мостри) в Китай. От него младите предприемачи ще разберат, че освен преработените продукти от хранително-вкусовата промишленост за Китай могат да се изнасят само продукти, за които има разписани двустранни протоколи и чиито процедури са приключени. В момента са открити 31 процедури за изпълнение изискванията за внос в Китай на български селскостопански продукти, от тях са завършени: за царевица, люцерна, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, комбинирани фуражи на растителна основа и фуражни добавки, белено слънчогледово семе, слънчогледов шрот и мед. Приложенията в сборника съдържат събрани на едно място всички необходими документи за търговия с Китай: регистрационни форми, фактури, приемо-предавателен протокол, регулаторни списъци, товарителници, сертификати, етикети и пр. Предстои отпечатването на втората книжка и на английски език за улеснение на партньорите във формата 17+1.

Следващата книжка (№3 – 96 стр.) е наръчник за електронна търговия между Китай и страните от Централна и Източна Европа, в която прецизно са обяснени процесите на управление на трансграничната електронна търговия на дребно: освобождаване от митница, данъци, данни, кредитен рейтинг, платформи, митническа проверка и логистика, закупуването на продукти от Китай. Указани са начините за заскладяване на стоката. Безценни справочници са списъците на разрешените стоки за трансгранична електронна търговия, изготвени от Данъчната служба към Министерството на финансите на КНР.

Екипът на ЦНСССКЦИЕ, също от специалисти в младежка възраст, акцентира в работата си върху обучителните семинари и курсове за млади предприемачи, предоставяйки необходимата регулаторна база за търговия с Китай. Точно такова – полезно по същество, актуално и подробно е изданието „Млади предприемачи“, чиито следващи книжки ще излязат през 2020 г.

Отпечатаните вече наръчници от поредицата могат да се намерят в БТПП, ТПП – Стара Загора, в Аграрния университет в Пловдив, в УНСС, в депозитарните библиотеки в страната, в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, Столичната библиотека, в Центъра „Конфуций“ на ВТУ „Свети Кирил и Методий“,  Регионален клъстер „Североизток“ Варна, и разбира се в офиса на ЦНСССКЦИЕ на бул. „Васил Левски“ 106 в столицата.