/ 13-и Форум за агротърговия и икономическо сътрудничество и Шеста среща на Консултативния съвет в Литва

Принтирай

В столицата на Република Литва Вилнюс, от 23 до 25 май т.г. се проведе 13-ият Форум за агротърговия и икономическо сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа. Изпълнителният директор на ЦНСССКЦИЕ Васил Гелев беше част от ръководената от зам.-министър Вергиния Кръстева българската делегация.

В програмата бяха включени Политически форум за загубите на храни и хранителните продукти и Срещата на министрите на земеделието на Китай и страните от Централна и Източна Европа (формат 16+1) на тема „Интелигентно земеделие-иновативни решения за продоволствена сигурност и безопасност на храните”.

На 24 май се проведе Шестата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ. Участваха членовете на КС от България, Китай, Литва, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

След подписването на присъствен протокол от представителите на държавите и при наличие на кворум, срещата се проведе при следния дневен ред:

Точка 1: Официално откриване на Шестата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ и поздравителни адреси от:

  • Шу Йонг, 16 + 1 секретариат към Министерството на външните работи на КНР
  • Представители от литовска страна
  • Ли Кайханг, Първи секретар на Китайското посолство в Република България
  • Васил Гелев, изпълнителен директор на ЦНСССКЦИЕ
  • Адреси от Китай и страните от ЦИЕ

Дискутирани теми:

  • Търговията между Китай и страните от Централна и Източна Европа
  • Бъдещи проекти между Китай и страните от Централна и Източна Европа в областта на селското стопанство
  • 16+1 селскостопанско сътрудничество в условията на глобализация

Точка 2: Йентиен Порт представи възможностите за създаване и развитие на „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“ – Йентиен Порт, гр. Шънджън, КНР

Йентиен Порт изрази желанието си за сътрудничество със страните от ЦИЕ в създаването на „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“.

Точка 3: Представена беше интернет платформата за електронна търговия 16+1 Cloud (www.16plus1cloud.org/) с осигурени официални акаунти (потребителско име и парола) за Китай и страните от Централна и Източна Европа. Обсъдено беше разработването на проект „16+1 Логистичен хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“.

Точка 4: Участниците в Консултативния съвет разискваха ускоряването на сътрудничеството между Китай и страните от ЦИЕ.

ЦНСССКЦИЕ предостави формуляр за инвестиционен проект, който е своеобразно  ръководство в подготовката на инвестиционни проекти в областта на селското стопанство. След попълването на необходимата информацията в документа „Формуляр за инвестиционен проект“ от съответната компания/асоциация/център/организация от Китай и страните от ЦИЕ и го представи на ЦНСССКЦИЕ, инвестиционният проект ще се презентира от ЦНСССКЦИЕ на селскостопански изложения, срещи, форуми със сходна концепция и пред инвеститори от Китай и страните от ЦИЕ.

Точка 5: Разгледана и одобрена беше организацията на важни събития, свързани с дейността на ЦНСССКЦИЕ.

Параграф 5.1: Обсъдени бяха  датата и мястото на срещата на министрите на селското стопанство през 2019 г. – 14-и форум за търговия в областта на селското стопанство  и икономическо сътрудничество между Китай и Централна и Източна Европа. (14th China-CEEC Agro-Trade and Economic Cooperation Forum & International Fair).

Параграф 5.2: Разисквани и приети бяха датата и мястото на Седмата среща на Консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от ЦИЕ.

България предложи Седмата среща на Консултативния съвет на ЦНСССКЦИЕ да се проведе в Китай през втората половина на 2018 г.