/ Търговията на селскостопански продукти между Китай и Централна и Източна Европа през февруари 2022

Принтирай

Според информация от китайските митници, общата стойност на търговията на селскостопански и хранителни продукти между Китай и страните от Централна и Източна Европа е била 79 милиона евро през февруари, което е спад от 3% спрямо същия период миналата година. Износът на Китай на селскостопански стоки се е увеличил с 25.8%, докато вносът се е свил с 31.8%.

Морски храни, химично обработени растителни и животински мазнини и никотинови тютюневи изделия са били основният износ на Китай за Централна и Източна Европа. Прави впечатление, че последната категория продукти не е била изнасяна през 2021 г., но тази година стойността на нейния износ достига близо 5 милиона евро.

Междувременно, основният износ на страните от Централна и Източна Европа са млечни продукти, слънчогледово семе и говеждо месо. Докато износът на млечни продукти се е свил с 46.8%, то този на говеждо месо се е увеличил с близо 500% на годишна база.

Полша, България и Румъния са били основните партньори на Китай от региона в търговията със селскостопански продукти. Двустранната търговия между тях и Китай е достигнала 28,7 милиона евро (спад с 7.1%), 9,5 милиона евро (увеличение със 76.4%) и 7.8 милиона евро (спад с 9.5%) съответно. Трите страни отговарят общо за 57.9% от цялата търговия на земеделски и хранителни стоки между Китай и страните от Централна и Източна Европа.