Сърбия

Принтирай

Сърбия – Република Сърбия, е суверенна държава, разположена на кръстопътя между Централна и Югоизточна Европа, която обхваща южната част на Панонската низина и Централните Балкани. Сърбия е без излаз на море и на север граничи с Унгария; на изток с Румъния и България; на юг с Македония; на запад с Хърватия, Босна и Черна гора. Тя също така претендира за граница с Албания чрез спорната територия на Косово. Столицата на Сърбия, Белград, е един от най-големите градове в Югоизточна Европа. Според преброяване на населението от 2011 г., Сърбия (без Косово) има население от 7,2 милиона души.

Сърбия е член на Съвета на Европа, ОССЕ, Партньорство за мир, Черноморско икономическо сътрудничество, и ЦЕФТА. Като кандидат за членство, Сърбия е в процес на преговори за присъединяване към ЕС. Страната се присъединява към Световната търговска организация и е военно неутрална държава. Сърбия има приходите от икономиката са над средните, с преобладаващ превес на сектора на услугите, следван от индустрията и селското стопанство.

Сърбия има развиваща се пазарна икономика в обсега над средната доходност. Характеризира се с богати земни ресурси и благоприятен климат. Селското стопанство представлява жизненоважен сектор в сръбската икономика с дял от БВП 9,1% през 2014 г., осигуряващ 21% от целия сръбски износ. Използваната земеделска площ на Сърбия е 3.44 милиона хектара, което съставлява 44% от общата територия. Земята се използва предимно като обработваема (73%), следвана от постоянни пасища и насаждения. Приблизително 90% от обработваемата земя е частна собственост, 10% принадлежи на правителството. В Сърбия все още доминират малките стопанства, със значително по-малък от средния размер на стопанствата в повечето европейски страни. Размерът на фермите е предимно под 5 хектара (около 78%), като използват около 25% от площта на земята.

Сърбия произвежда различни селскостопански продукти, предимно зърнени храни, плодове и зеленчуци, които представляват значителна част от БВП и износа на страната. Сърбия е на второ място по производство на малини и сливи в света. Също така е важен производител на царевица и пшеница. Производството на захарно цвекло и слънчоглед покрива националните нужди от захар и растително масло, и позволява износ на около 180.000 тона захар за Европейския съюз.
Сърбия е страна с дългогодишни традиции във вино и гроздо-производството и в момента се опитва да се справи с предизвикателствата, възстановявайки „стария блясък и сила“ на вино-производството. Природните ресурси и различните благоприятни условия в деветте вино-производителски региона, както и 65-те лозя придават специфична нотка на вината – като се започне от виното, произведено в песъчливата почва на Суботица, лозята от Подунавие, червените вина от региона на Неготин, традиционните вина край Опленац, средиземноморските от южната част на Сърбия до силно ароматните от Фрушка гора – „Бермет“.
Животновъдството е около 32% от цялата земеделска продукция. Производството на месо в Сърбия има дълга традиция и някои от най-големите успехи на сръбското селско стопанство, всъщност, се дължат на това производство. Животновъдството и, по-точно, развъждането на добитък осигурява 25% млечни продукти и 17,6% производството на месо.
Голям брой предприятия, занимаващи се с производство на млечни продукти, месо и преработени месни продукти, както и производители на фуражни храни, имат разрешителни за износ за някои от най-големите световни пазари, като например, европейския пазар, пазара на Евразийския икономически съюз (Русия, Беларус, Казахстан, Армения и Киргизстан).
Сръбският земеделски сектор е много атрактивен за инвестиции. Има редица причини, поради които този сектор непрекъснато привличат вниманието на чуждестранните компании, особено в областта на хранително-вкусовото производството на храни и производството на напитки. Някои от водещите компании в света вече са открили огромните потенциали на Сърбия в тази област.

Министерство на земеделието, горите и водите на Република Сърбия