/ Подписване на Меморандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и КННЦХО

Принтирай

В периода 06 – 07 ноември 2017 г. китайска делегация от Китайския Национален Научноизследователски Център за хибриден ориз (КННЦХО) – гр. Чанша, провинция Хунан, Китай посети Центъра за сътрудничество в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦНСССКЦИЕ) и Министерство на земеделието, храните и горите на Република България. Посещението беше във връзка с с изпълнението на проекта за изграждане на „16+1 Модерен селскостопански демонстрационен парк“
През 70-те години на 20 век, директорът на КННЦХО, г-н Юан Лонгпин открива нов сорт хибриден ориз, който е много по-плодороден от обикновения ориз. Той е познат на света като „Бащата на хибридния ориз“. Също така е лауреат на „Световната продоволствена награда“ към Световната програма по Прехрана на ООН през 2004 г., носител на наградата „Wolf Prize in Agriculture“ през 2004 г., лауреат на Наградата за мир „Конфуций“ през 2012 г., която е алтернативна на нобелова награда, както и редица други награди и постижения. През 2014 г. е бил номиниран за нобелова награда.
Китайската делегация от КННЦХО беше на посещение в Министерство на земеделието храните и горите (МЗХГ) на Република България, където се проведе работна среща с експерти от бранша, на която се обсъдиха детайли, свързани с работната специфика за развитието на проекта споменат по горе. На срещата присъстваха представители от Дирекции „Европейска координация и международно сътрудничество“, „Биологично земеделие и растениевъдство“ и „Пазарни мерки и организации на производители“ към МЗХГ, Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, представители на Българската агенция по безопасност на храните, както и директорът на ЦНСССКЦИЕ.
Като резултат от посещението, беше подписан Меморандум за сътрудничество между ЦНСССКЦИЕ и КННЦХО. По време на посещението си, китайската делегация посети и Аграрен университет – Пловдив, където се проведе среща с Ректора и заместник-ректора на АУ – Пловдив.Именно там ще бъде направена първата стъпка за изпълнението на проекта за изграждане на „16+1 Модерен селскостопански демонстрационен парк“. Споразумение за сътрудничество беше подписано и между АУ – Пловдив и КННЦХО, според което от април месец 2018 година реално ще бъдат открити експериментални полета за хибриден ориз. Целта е интегрирането на високодобивни и качествени сортове китайски ориз на българска земя. Същевременно сортовете хибриден ориз ще бъдат изпратени към Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, за да могат да бъдат изпитани и след това вписани в Националната листа за одобрени сортове.