/ Международен панаир „ Вино и земеделски продукти” (Wine and Agricultural Products)

Принтирай

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 

В периода 04 – 08 април 2017 г. Министерството на земеделието и храните организира български национален щанд на изложението „ Вино и земеделски продукти” (Wine and Agricultural Products), което ще се проведе в рамките на 20Международен панаир Мостар 2017, в гр. Мостар, Босна и Херцеговина.

Международният панаир Мостар е най-важният и успешен панаир в Босна и Херцеговина.

Българското национално участие се организира под егидата на Министерството на земеделието и храните, съвместно с Министерството на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина и Външнотърговската камара на Босна и Херцеговина.

В случай на заявен интерес от страна на производителите да представят свои продукти на националния щанд, МЗХ ще поеме разходите по изпращане на определено количество мостри. Домакините от Босна и Херцеговина предоставят на България стандартно оборудван изложбен щанд от 12 кв.м.

В допълнение  се дава възможност на български фирми, производители на селскостопански продукти да изложат своята продукция и на самостоятелно заявен щанд.

Кандидатстването за участие на националния щанд се извършва чрез подаване на Заявка за участие (по образец), подписана и подпечатана от представляващия фирмата, или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно, които следва да бъдат входирани в МЗХ и изпратени и на електронни адреси: Adrian@mzh.government.bg и egerdhikova@mzh.government.bg най-късно до 27 март 2017 г., до края на работния ден.

 

Предвид ограниченото място,при необходимост,  ще бъде направено класиране на подалите заявка фирми, според критериите, посочени в заявката, като одобрените фирми ще бъдат уведомени до обяд на 28 март 2017 г.

Мостри на продуктите и рекламни материали на одобрените за участие фирми следва да бъдат предоставени:

 • В сградата на Министерството на земеделието и храните: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 55.

КРАЕН СРОК за предоставяне на мостри: 30 март 2017 г., до 13:00 ч.

Възможностите за самостоятелно участие на 20 Международен панаир Мостар са:

 • Неаранжиран щанд в закрита експозиционна площ

-От 12 кв.м до 120 кв.м – цени от 57 евро/ кв.м до 67 57 евро/ кв.м

 • Неаранжиран щанд на открита експозиционна площ

-От 50 кв.м до 120 кв.м – цени от 15 евро/ кв.м до 25 евро/ кв.м

 • Основно аранжиран щанд в закрита експозиционна площ
  • 19 евро/ кв.м
 • Стандартно аранжиран щанд в закрита експозиционна площ
  • 29 евро/ кв.м
 • Щанд, аранжиран според специфичните нужди на изложителя
  • изисква се разрешение от организаторите – 2,5 евро/ кв.м
 • Възможност за заявка на допълнително оборудване

Моля, разгледайте „Заявка за самостоятелно участие“ за по-подробна информация www.mostar-fair.com.