/ Електронната платформа за консолидиране на производители от Китай и страните от ЦИЕ www.16plus1cloud.org вече е факт

Принтирай

С откриването на първия български павилион в Ханджоу, ЦНСССКЦИЕ си постави за цел развитието и насърчаването на електронната търговия във формат 16+1. Имайки предвид обхвата на китайската икономика, налагането на дигитализацията и развитието на електронната търговия, още тогава Центърът разбра, че в тази област трябва да насочи усилията си през следващите години. Затова през 2016 г. подобен тип съоръжение беше открито в Шанхай, следвано от Ухан, Нанкин –  през 2017 г. и редица градове в Китай, а през 2018 г. започна изграждането на електронната платформа за консолидиране на селскостопански производители от Китай и страните от Централна и Източна Европа www.16plus1cloud.org. Целта й е да направи възможно сигурното свързване между реални субекти в седемнайсетте държави от формата 16+1.

Сама по себе си платформата не „търгува“ електронно, а консолидира производители – тя е дигитален логистичен хъб за селскостопански и други продукти от Централна и Източна Европа и Китай. Чрез интегрираните си свойства www.16plus1cloud.org дава възможност всеки производител да свърже собствената си платформа за електронна търговия с клауда (високопроизводителна облачна платформа) на ЦНСССКЦИЕ. Това е пътят за реални търговски сделки – същинската електронна търговия между Китай и страните от ЦИЕ, нещо, което до момента не беше възможно. Съгласно действащите до сега регулации, за да може една българска или от ЦИЕ компания да продава продуктите си чрез електронна търговия в Китай, тя трябваше да открие там собствен офис, да регистрира фирма, да има собствена банкова сметка – всичко необходимо, за да е юридическо лице по смисъла на китайското законодателство.

Чрез платформата www.16plus1cloud.org производителите могат за свържат електронните си магазини с нея, а връзката й с китайските платформи дава възможност предлаганите стоки да се търгуват в Китай. Така реално чрез платформата на ЦНССКЦИЕ се свързват електронните платформи за търговия на Китай и страните от ЦИЕ.

Дигиталният логистичен хъб за селскостопански и други продукти, каквото е www.16plus1cloud.org, дава възможност не само за реални търговски сделки, но  предоставя обмен на сертификати, договори, митнически декларации и пр. Изискване на китайските власти за трансграничен внос на продукти за лична употреба е платформата, която търгува стоката в Китай да е свързана с тяхната агенция митници. Предоставяйки продукти от ЦИЕ трябва да е ясно дали потребителите отсреща са свързани с митниците и дали отговорят на останалите регулации от китайска страна, а това трябва да е ясно посочено.

Електронната търговия не би била възможна, ако не беше създаден „16+1 Логистичен хъб за електронна търговия и Павилион за селскостопански и други продукти” в Пловдив през 2017 г. Ако в момента производител от ЦИЕ реши да изпрати конкретна поръчка в Китай, така че да е бързо и ефикасно транспортирана, той трябва да плати не по-малко от 40-50 евро/кг. Идеята и целта на Центъра са „16+1 Логистичен хъб за електронна търговия и Павилион за селскостопански и други продукти” в Пловдив да има необходимите количества стока, които  регулярно да се изпращат до Китай, за да се постигнат договорените със спедиторите цени, възлизащи на не повече от 1,5 евро/кг.

Това е начинът продуктите от ЦИЕ да са конкурентноспособни в Китай, защото никой не би си купил бутилка вино за 5 евро, ако трябва да плати за транспорт 60 евро, което обезсмисля електронната търговия. Без платформата www.16plus1cloud.org и без „16+1 Логистичен хъб за електронна търговия и Павилион за селскостопански и други продукти” в Пловдив, електронната търговия не би могла да се осъществи. Това стана възможно благодарение на усилията и последователната работа през последните 3 години на експертите от ЦНСССКЦИЕ.

Редица са все още неизвестните, с които трябва да се сблъсква всяка компания поотделно, затова обработената информация за законовите положения и регулациите се предлага консолидирано от www.16plus1cloud.org, по модела G2B2B2C.

Фактът, че има свободна електронна търговия не означава обаче, че става дума за липса на контрол от наша или от китайска страна. Време е да се разбере, че електронната търговия е само способ, а не начин за заобикаляне на качество, безопасност и сигурност на продуктите.