/ Екипът на ЦНСССКЦИЕ проведе среща с производител на плодове, зеленчуци и подправки

Принтирай

На 24 април 2024 г. директорът на ЦНСССКЦИЕ д-р Момчил Станишев и експертите Виктор Гаджалов, Захари Захариев и Ива Венкова посетиха компания – производител на пресни плодове (череши, ягоди и др.), зеленчуци и подправки, базирана в района на гр. Пловдив.

Компанията разполага с плодохранилище и прилага модерни методи на оранжерийно производство, като спазва високи стандарти за селскостопанско производство (Global GAP), както и строги стандарти за количество пестициди в продукцията. Тя осъществява износ и снабдява клиенти и търговски вериги в България, Балканския полуостров и Италия.

По време на срещата бяха представени актуални проекти и събития, осъществявани от ЦНСССКЦИЕ, като директорът д-р Момчил Станишев покани компанията да вземе участие в предстоящи инициативи на Центъра през годината.

В допълнение, с компанията бяха обсъдени някои от съвременните предизвикателства в бранша, в т.ч. състоянието на работната сила, дигитализацията и технологиите в сектора, логистичните канали за износ. Също така бяха дискутирани начини за преодоляването им и възможностите за сътрудничество с ЦНСССКЦИЕ.

Екипът на Центъра се запозна отблизо с отглеждането на ягоди и други растителни култури, като салати, босилек и девесил – продукция, която се разпространява на българския и международния пазар.