/ Декларация за партньорство с „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни ООД” подписа ЦНСССКЦИЕ

Принтирай

В периода 24-27 юли 2018 г. представители на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и Министерство на земеделието храните и горите  проведоха серия от срещи с представители от фирма „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни ООД” и ръководството на Младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа, сред, които Джонсън Чен, директор на младежкия иновационен център Китай (Нинбо) – Централна и Източна Европа и генерален мениджър на фирма „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни ООД”, Кин У, председател на УС на фирмите „Джъдзян Грейт Тао факторинг кампъни” ООД и „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни” ООД и други.

Йовка Янева от ЦНСССКЦИЕ представи дейността и функциите на облака за електронна търговия, създаден и управляван от Центъра, както и приноса му за насърчаване на търговията със селскостопански и хранителни продукти между Китай и 16-те страни от ЦИЕ.

Презентирана беше дейността на Министерството  на земеделието, храните и горите и ЦНСССКЦИЕ за развитието на българо-китайското сътрудничество в областта на земеделието, храните и горите в двустранен формат и във формат 16+1. Презентацията направи Адриан Георгиев, държавен експерт в дирекция „ЕКМО“. Като обект на обсъждане бяха поставени и възможностите за сътрудничество и взаимодействие между облака за електронна търговия на ЦНСССКЦИЕ и платформата за глобална електронна търговия на „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни ООД”, включително взаимен достъп до базата данни и свързването им за съвместно функциониране.

Обсъден беше предварително изпратения на китайската страна проект на Съвместна декларация между ЦНСССКЦИЕ и „Джъдзян Грейт Тао и-комърс кампъни ООД”  относно партньорство за съвместно насърчаване и развитие на „16+1 Логистичен Хъб и Павилион за електронна търговия със селскостопански и други продукти“. Китайската страна е изявила съгласие за участие в Съвместна декларация, която е официално подписана от двете страни на 2 август 2018 г.