/ България и Китай засилват обмена в търговията със селскостопански стоки

Принтирай

На 22-ти юли се проведе онлайн конферентна среща между представители от Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и представители на провинция Дзянси, Китай.

Срещата откри г-жа Жао Хъй, Директор на департамента по външни отношения към провинция Дзянси. Тя благодари на всички присъстващи за отделеното време и желанието да се включат в онлайн срещата. Г-жа Хъй акцентира върху близките отношения между Софийска област и провинция Дзянси – те са области посестрими от 2020 година насам. Г-жа Хъй добави, че България е важен партньор във връзката между Китай и страните от ЦИЕ, визирайки проекта ,,Един пояс, един път‘‘. Представени бяха данни за процентното увеличение на търговията между България и провинция Дзянси.

От своя страна, д-р Момчил Станишев представи дейността и историята на ЦНСССКЦИЕ пред участващите в онлайн срещата. Той акцентира върху необходимостта за след-епидемична бизнес конференция на експерти от бизнеса и организациите, занимаващи се със селско стопанство от България и страните от ЦИЕ –да се срещнат с техните партньори от провинция Дзянси, като установят реален контакт с бизнеса в Китай. Г-н Станишев добави, че е необходима честа и непрестанна връзка с представители от Китай, като използва възможността да предложи по-често провеждане на уебинари между двете страни.

Г-н Жимин, Инспектор към рекламния отдел на провинция Дзянси, любезно покани г-н Станишев да състави делегация и да посети провинцията. Той говори за увеличения търговски обмен, които развива своя потенциал и бързо нараства. Г-н Жимин отбеляза някои продукти, които са внасяни в провинцията, включително дърво и изделия от дърво.

Г-н Хайбо, Директор на ,,Нанчанг свободна зона за търговия‘‘, разказа за историята на създаване на зоната от 2017 година, както и за площта, която обхваща. И заяви задоволство от търговските показатели, като се надява повече компании от Централна и Източна Европа да се присъединят в пазара към ,,Нанчанг свободна зона за търговия‘‘

След преминаването в открита дискусия във втория панел на срещата, участие взеха и представители на българския бизнес, като сред тях г-н Лъчезар Динев предложи да се назначи координатор за комуникацията между ЦНСССКЦИЕ и провинция Дзянси. Участие взе и г-жа Миланка Давидович, която говори за отношенията между България, Сърбия и Китай и как се подобряват двустранните и многостранните връзки между партньорите в инициативата. Тя отбеляза няколко примера за успешни бизнес компании, които си сътрудничат с китайски такива. Г-жа Чен Шабао, заместник-директор на ,,Нанчанг свободна търговска зона‘‘, разказа за потока на средства и ресурси към Зоната. Тя има добри показатели, що се отнася до продажба на чуждестранни продукти. Беше дискутирана идеята, всяка страна да представи списък с аграрни бизнеси, които се интересуват от износ на продукция в провинция Дзянси (КНР)

Г-н Станишев увери, че представителите на ЦНСССКЦИЕ ще изготвят подробен списък и той ще бъде изпратен до партньорите в Китай. Г-жа Шабао поясни, че от страна на КНР и в частност ,,Нанчанг свободна търговска зона‘‘ няма да има забавяне, но те ще запазят правото си да изберат кои стоки да внасят.

Срещата приключи с благодарности за добрата организация, уважителният тон и признание за поетите ангажименти в изготвянето на списък с аграрно устроени бизнеси, желаещи да се реализират на китайския пазар.